válkaČeskoslovenskoobjevy

Rusko napadlo Polsko a vrazilo mu nůž do zad

Rusko napadlo Polsko a vrazilo mu nůž do zad
Zdroj: warhistoryonline.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Druhá světová válka vypukla, jak je všeobecně známo, napadením Polska vojsky německé armády. Méně už se zdůrazňuje, že krátce po nich vtrhli k Polákům také Rusové, tehdejší spojenci nacistů.

Tomáš Chalupa 17. září 2019

Úzká spolupráce Sovětského svazu a nacistického Německa měla hluboké kořeny. Pakt Molotov- Ribbentrop byl jen formálním završením těchto vzájemných vztahů. Byl to nejen pakt o neútočení, ale také o rozdělení si sfér vlivu. Ty se na západě potkávaly právě v Polsku, které obě země vnímaly jako svého nepřítele.

Když Němci napadli Polsko, Rusové se do bojů nezapojili. Měli tou dobou dost práce s japonskou hrozbou na východě a také potřebovali nějaký čas, aby mobilizovali armádu. Ale už 15. září se začaly u polských hranic shromažďovat sovětské pluky. Důstojníci byli informováni nejen o samotném plánu útoku, ale dostali také potřebné politické a ideologické školení. Podle něj nejde o invazi, ale osvobození polského pracujícího lidu od útlaku ze strany velkostatkářů a továrníků. Je potřeba zastavit jejich hladovění a mučení. O den později už Sověti zaútočili a překročili polské hranice.

Východní polská hranice byla slabě bráněná. Veškeré síly Poláci nasadili proti Němcům, takže na obranu před Sověty jim toho mnoho nezbylo. Armáda sice byla statečná a odhodlaná, ale také už ve vysokém stupni chaosu způsobeného rychlým postupem Němců ze všech stran. Polské obranné linie byly rychle překonány, všude hrozilo obklíčení, mnoho vojáků padlo do zajetí a armáda nebyla ve stavu, aby se postavila Sovětům.

První den postoupili Sověti téměř o sto kilometrů do polského vnitrozemí. Za pár dní měli Sověti moc nad celým východním Polskem a setkali se s Němci na hranici, kterou už si dopředu vytýčili. Rusové dopředu zdůrazňovali svým velitelům, že nesmí dojít k žádnému ozbrojenému střetu s Němci. Přesto občas došlo ke střetům mezi jednotkami, které se navzájem nepoznaly. Někde také Němci přešli příliš daleko a obsadili území náležející podle dohod Sovětům. Všechny tyto přehmaty a přešlapy museli řešit důstojníci na místě. V Brestu pak proběhla společná vojenská přehlídka obou armád.

Na obsazeném území začala ihned sovětizace. Byly zavřeny soukromé firmy a byly nahrazeny státními podniky. Vše se kolektivizovalo a brzy nastal nedostatek základních potravin. Příchod Rudé armády byl pro místní zemědělce i dělníky mnohem horší než tolik démonizovaní velkostatkáři. Ti se o své lidi alespoň starali. Došlo také k masakru celého polského důstojnického sboru v Katyni, který pak dlouho Sověti svalovali na nacisty.

Lidé ve východním Polsku také mohli poprvé volit předsedu Nejvyššího sovětu polské socialistické republiky. Měli na výběr jen jedno jméno – Josef Stalin. Východní Polsko od té doby čekaly jen samé hrůzy a pohromy. Nejprve během dvouleté vlády Sovětů, pak při německé okupaci. Na aktivní příspěvek Rudé armády k porážce Polska by se ale ani dnes nemělo zapomínat.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu