válkaČeskoslovenskoobjevy

Ruiny přístavu biblického Korintu byly nalezeny pod hladinou moře

Archeologové nalezli pod vodou zbytky přístavu Lechaion. Ten byl přístavem pro řecké město Korint, které je zmiňováno v Bibli. Mezi jinými se nalezly i zbytky původního antického majáku, který navigoval lodě do přístavu.

Tomáš Chalupa 5. ledna 2018

Nálezy zbytků Lechaionu jsou ve velmi dobrém stavu. Jde mimo jiné i o pětitunové kamenné bloky, které jsou podle odborníků zřejmě pozůstatkem velkého majáku. Korint, ke kterému přístav Lechaion patřil, bylo dávné antické řecké město, které je několikrát zmiňováno v Bibli. Zde nacházíme například 1. a 2. list Korintským, což jsou součásti Nového zákona. Autorem je apoštol Pavel, který také Korint navštívil, když byl pod nadvládou Římanů.

Ti Korint obsadili po porážce řeckých vojsk v roce 146 před naším letopočtem. Nechali jej ale chátrat a příliš se o něj nestarali. O sto let později si císař Julius Caesar uvědomil jeho strategickou polohu a nechal město dobudovat a učinil z něj jeden z nejvýznamnějších přístavů ve Středozemním moři. Právě v tomto období zaznamenal Korint svůj největší rozkvět. V řečtině té doby se dokonce vžilo rčení „ne každý si může dovolit jít do Korintu“, což ukazovalo, že to bylo město honosné a také velmi drahé.

Období rozkvětu ale nemělo dlouhého trvání. Následovaly vpády Gótů a Herulů, ničivé zemětřesení, vizigótská invaze a další zemětřesení. Město tak střídaly období úpadku a rozkvětu až do období Byzantské říše. Při onom prvním zemětřesení, ke kterému došlo v roce 125, byl zničen přístav Lechaion, který celý zmizel pod hladinou moře.

Teprve v nedávné době objevili potápěči zbytky přístavu ukryté na dně a zahrabané ve vrstvách sedimentu. Archeologický projekt „Přístav Lechaion“ tak přinesl významné objevy a odhalil, že v sedimentu jsou ukryty neporušené části budov a dokonce i dřevěné trámy a také mince. Pro podvodní archeology se tak otevírá místo, které slibuje další zajímavé nálezy, které je potřeba hledat hlouběji v nánosech na mořském dně, což samozřejmě nebude jednoduché. Vědci jsou ale optimističtí a výzkum tak bude pokračovat.

Další články

Zavří­t reklamu