válkaČeskoslovenskoobjevy

Rozdílné osudy jednovaječných dvojčat: jeden vyrůstal jako katolík a nacista, druhý jako žid

Rozdílné osudy jednovaječných dvojčat: jeden vyrůstal jako katolík a nacista, druhý jako žid
Zdroj: pennlive.com

Zajímavý příběh židovských dvojčat Oskara a Jacka, které v pouhých šesti měsících od sebe rozdělili, ukazuje, že pouto mezi dvojčaty je silné, přestože jejich životní osudy jsou rozdílné.

Tomáš Chalupa 16. listopadu 2015

Oskar Stohr a Jack Yufe byli jednovaječná dvojčata, která byla od sebe oddělena krátce po narození. V roce 1933 se jejich rodiče rozešli. Matka si vzala Oskara do Německa, Jack zůstal s otcem na Trinidadu. Oběma bylo pouhého půl roku. Jejich další životní osudy se odvíjely odlišně. Oskar byl vychováván jako katolík, Jack jako žid. Jack se později přestěhoval do USA a věnoval se obchodu. Oskar v Německu přežil válku a dokonce se v deseti letech stal členem Hitlerjugend.

Poprvé se setkali, když jim bylo 21 let. Oskar přijel za Jackem do USA. Setkání to bylo ovšem podivné. Oba muži si byli velmi podobní, dokonce měli i podobné oblečení. Začali se dohadovat, proč má jeden stejné oblečení jako druhý. „Bylo toho víc. Měli stejná gesta, stejně mluvili i chodili. Měli stejný smysl pro humor, například oba hlasitě kýchali na elevátoru, protože si mysleli, že je to vtipné. Nesnášeli řeči o politice a náboženství. Byli prchliví, impulzivní, netrpěliví. Jejich vztah byl zpočátku komplikovaný. Nevadilo jim, že měli rozdílné osudy a stáli na opačné straně barikády. Vadilo jim, jak jsou stejní,“ popsala jejich vztah psycholožka Nancy Segalová ve své studii o dvojčatech.

Postupem času ale oba bratři našli k sobě cestu a stali se velkými přáteli. „Záměrně se oblékali stejně, přestože každý žil na jiném kontinentu. Měli se rádi a stále je fascinovalo, jak si byli ve všem podobní,“ dodává Segalová. Když v roce 1993 Oskar zemřel na rakovinu, Jack mu nemohl jít ani na pohřeb, přestože si to moc přál. „Obával se, že jeho podoba s Oskarem je tak velká, že by to rozrušilo Oskarovu rodinu a pozůstalé. Zůstal raději doma,“ dodává Segalová. Závěr studie tak říká, že je nepodstatné, jaké sociální zázemí nebo životní zkušenosti mají dvojčata. Jejich podobnost vždy zůstane zcela jasně patrná ve všech oblastech života.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu