Ostatky neznámého mučedníka, který zemřel na popravišti

Ostatky neznámého mučedníka, který zemřel na popravišti | zdroj: bbc.co.uk


Rozčtvrcená kostra oběšence možná patřila anglickému světci. Církev volá po DNA testech

TÉMATA: archeologie | objevy | katolická církev | anglie | svatí a mučedníci

user-avatar

Irena Gruberová

25. 10. 2015 | 09:00

Katolický kněz John Plessington byl jedním ze 40 anglických mučedníků popravených v 17. století na základě falešných obvinění z velezrady. Biskupská diocéze nyní usiluje o potvrzení pravosti jeho ostatků na základě testů DNA.

Před 140 lety byla v jedné hospodě na severu Walesu nalezena hromádka kostí. Ležela ukrytá na dně starého kufru, zabalená do dětských šatů ze 17. století. Kosti byly zaneseny do jezuitského kláštera St. Beuna, kde byly uctívány jako ostatky neznámého mučedníka. Nedávno vědci z Edinburské univerzity provedli na kostech forenzní testy a potvrdili, že skutečně patřily jednomu z katolických kněží, kteří koncem 17. století skončili krutou smrtí na popravišti. Kosterní ostatky jasně prokazují, že tělo popraveného bylo vláčeno koněm, oběšeno a rozčtvrceno. Tímto způsobem byli od dob královny Alžběty katoličtí kněží trestáni za velezradu. Nepřímé důkazy naznačují, že by kosti mohly patřit svatému Johnu Plessingtonovi, který byl na základě falešných, uměle vyrobených důkazů obviněn z údajného katolického spiknutí proti králi Karlu II. a roku 1679 byl popraven. Před svou smrtí Plessington sepsal svoji poslední vůli, v níž prohlásil, že je nevinen, ale že je připraven zemřít pro svou víru.

Daphne Pollen: Mučedníci Anglie a Walesu. Obraz vznikl v roce 1970 u příležitosti kanonizace.

V roce 1929 jej papež Pius XI. blahořečil a o 40 let později jej Pavel VI. prohlásil za svatého a za jednoho ze 40 mučedníků Anglie a Walesu. Jeho hrob dosud nebyl nalezen, a angličtí katolíci proto nyní vkládají velké naděje do moderních metod DNA analýzy, které by mohly definitivně potvrdit, zda kosti nalezené ve velšské hospodě světci skutečně patřily. Za tímto účelem biskup ze Shrewsbury vyhlásil dobrovolnou sbírku na financování DNA testů, neboť ty si vyžádají nemalou finanční částku.

„Pokud se podaří shromáždit prostředky k identifikaci a ověření pravosti jeho ostatků, umožní nám to spojit se s jeho hrdinstvím a mučednictvím novým způsobem, který bude viditelný a hmatatelný i pro další generace,“ vysvětlil biskup.  

user-avatar

Irena Gruberová

25. 10. 2015 | 09:00

Zavří­t reklamu