válkaČeskoslovenskoobjevy

Rovnice na chytání mimozemšťanů byla použita i na covid-19

Rovnice na chytání mimozemšťanů byla použita i na covid-19
Zdroj: pixabay.com
+ 9 fotek+ 10 fotek

Hledání mimozemské civilizace je už dlouho spjato s takzvanou Drakeovou rovnicí. Je to matematický vztah, který teoreticky umožňuje určit počet komunikaceschopných mimozemských civilizací existujících ve stejném okamžiku. Vědci jej ale nyní použili na teorii ohledně šíření koronaviru vzduchem.

Tomáš Chalupa 6. listopadu 2020

Drakeova rovnice je pojmenována podle astronoma Franka Drakea, který s ní přišel už v roce 1961. Zahrnuje sedm proměnných a vytváří rámec pro pochopení vztahů v situacích, kdy neznáme celou řadu faktorů. Jde tak sice spíše o odhad, ale alespoň podepřený čísly.

Situace s hledáním mimozemšťanů ve vesmíru je do značné míry podobná jako zjišťování, jak se virus šíří vzduchem. I zde je celá řada faktorů a neznámých proměnných, se kterými je nutno pracovat.

Model vycházející z Drakeovy rovnice byl publikován v magazínu Fyzika tekutin (Physics od Fluid). Řeší se v něm fáze šíření koronaviru SARS-CoV-2 v podobě kapénky. Ta se dále pohybuje vzduchem a následně ji může vdechnout další osoba. Jsou to tedy tři fáze – vydechnutí (vykýchnutí), pohyb vzduchem a vdechnutí. Rovnice tak pracuje se všemi třemi fázemi pohybu kapénky koronaviru. Do toho pak vědci zanášejí další faktory, jako je sociální distancování, nošení roušek, vítr, uzavřená místnost, klimatizace aj.

Thumbnail # Zase změna, Drakeova rovnice neplatí, vesmírných civilizací je víc
Mohlo by Vás zajímat:

Zase změna, Drakeova rovnice neplatí, vesmírných civilizací je víc

Podle použití těchto proměnných se zvyšují nebo naopak snižují čísla značící pravděpodobnost nákazy. Zatímco uzavřená místnost riziko výrazně zvyšuje, rouška a social distancing je snižuje. Lehce se tak dá dopočítat, které situace jsou nejrizikovější a kdy je naopak člověk v bezpečí. Není asi překvapením, že model ukazuje jako nejrizikovější pobyt bez roušky v uzavřené místnosti. Přesto je přesný matematický model jistě potřebnou zbraní v boji proti novému druhu viru a může přinést zpřesnění v predikcích šíření i v osvětě obyvatel.

Další články

Zavří­t reklamu