Již téměř 60 let proudí do českých rafinérií ropa ropovodem Družba.

Již téměř 60 let proudí do českých rafinérií ropa ropovodem Družba. | zdroj: mero.cz


Ropovod Družba je nejdelší na světě. Spojuje bývalé státy RVHP

TÉMATA: československo | ropa | socialismus | státy rvhp | sovětský svaz

user-avatar

Václav Pokorný

20. 12. 2019 | 19:00

V roce 1959 se Sověti spolu s Maďary, východními Němci, Poláky a Čechoslováky dohodli na vybudování 5100 kilometrů dlouhého ropovodu pod názvem Družba. Po jeho dokončení se stal nejdelším ropovodem na světě a jeho klíčový význam se nezměnil ani v současnosti. Denně jím protečou až 2 miliony barelů ropy.

16. prosince 1959 byla v Moskvě podepsána mezivládní dohoda států RVHP o výstavbě ropovodu Družba. Každá ze zemí, kudy měl ropovod procházet, si vzala na starosti výstavbu svého úseku s tím, že Sovětský svaz dodával potrubí a speciální těžké stroje pro zemní práce a ukládání trub, Československo potrubí a armatury, NDR potrubí a čerpadla a Maďarsko automatické a telekomunikační systémy. 

Výstavba ropovodu začala 10. prosince 1960 v sovětské Samaře, kde startují i další ropovody ze Sibiře a Uralu. První části Družby byly vystavěny a zprovozněny již v roce 1962. Celý ropovod byl pak dokončen v roce 1971 a svojí délkou 5100 kilometrů se stal nejdelším na světě

Jeho výstavba si vyžádala přemístění 30 mil. m³ zeminy a bylo použito 1 300 000 tun potrubí o průměru 528 a 714 mm.  Klíčovým bodem této infrastrukturní stavby se stal běloruský Mozyr, kde se ropovod rozběhl dvěma směry. Severní větev Družby odvádí surovinu do Polska a Německa. Jižní směřuje přes Ukrajinu, kde se dál dělí na větev mířící do Česka přes Slovensko a na větev, jež končí v Chorvatsku na pobřeží Jadranu. 

Na území bývalého Československa se první ropa z Družby dostala v únoru 1962 a jejím příjemcem byl bratislavský Slovnaft. V říjnu roku 1965 pak bylo dokončeno její prodloužení do české rafinérie v Litvínově.

Na území Česka dosahuje délka ropovodu Družba 357 kilometrů, když se však přičtou odbočky a zdvojení, tak je to celkem 504 kilometrů.

V letech 1998 až 2003 proběhla rozsáhlá modernizace této soustavy. Byly vybudovány nové řídící, komunikační i bezpečnostní systémy srovnatelné s mnohem mladšími ropovody. Díky tomu se podařilo významně snížit riziko havárie a negativních vlivů na životní prostředí. Například únik ropy dokáže automatický systém detekovat do dvou minut. Kontinuálně se sleduje a vyhodnocuje množství hodnot: tlak, průtok, teplota, hustota, obsah vody a nečistot v ropě, rychlost šíření zvuku a podobně. Pro mnohé čtenáře bude zřejmě i překvapením, že ropa v potrubí proudí jen přibližně rychlostí lidské chůze, což je 1,4 metru za sekundu. 

Za dobu své existence přepravila Družba do českých rafinérií již přes úctyhodných 300 milionů tun ropy

user-avatar

Václav Pokorný

20. 12. 2019 | 19:00

Zavří­t reklamu