válkaČeskoslovenskoobjevy

Ropovod Družba je nejdelší na světě. Spojuje bývalé státy RVHP

Ropovod Družba je nejdelší na světě. Spojuje bývalé státy RVHP
Zdroj: mero.cz
+ 6 fotek+ 7 fotek

V roce 1959 se Sověti spolu s Maďary, východními Němci, Poláky a Čechoslováky dohodli na vybudování 5100 kilometrů dlouhého ropovodu pod názvem Družba. Po jeho dokončení se stal nejdelším ropovodem na světě a jeho klíčový význam se nezměnil ani v současnosti. Denně jím protečou až 2 miliony barelů ropy.

Václav Pokorný 20. prosince 2019

16. prosince 1959 byla v Moskvě podepsána mezivládní dohoda států RVHP o výstavbě ropovodu Družba. Každá ze zemí, kudy měl ropovod procházet, si vzala na starosti výstavbu svého úseku s tím, že Sovětský svaz dodával potrubí a speciální těžké stroje pro zemní práce a ukládání trub, Československo potrubí a armatury, NDR potrubí a čerpadla a Maďarsko automatické a telekomunikační systémy.

Výstavba ropovodu začala 10. prosince 1960 v sovětské Samaře, kde startují i další ropovody ze Sibiře a Uralu. První části Družby byly vystavěny a zprovozněny již v roce 1962. Celý ropovod byl pak dokončen v roce 1971 a svojí délkou 5100 kilometrů se stal nejdelším na světě.

Jeho výstavba si vyžádala přemístění 30 mil. m³ zeminy a bylo použito 1 300 000 tun potrubí o průměru 528 a 714 mm. Klíčovým bodem této infrastrukturní stavby se stal běloruský Mozyr, kde se ropovod rozběhl dvěma směry. Severní větev Družby odvádí surovinu do Polska a Německa. Jižní směřuje přes Ukrajinu, kde se dál dělí na větev mířící do Česka přes Slovensko a na větev, jež končí v Chorvatsku na pobřeží Jadranu.

Na území bývalého Československa se první ropa z Družby dostala v únoru 1962 a jejím příjemcem byl bratislavský Slovnaft. V říjnu roku 1965 pak bylo dokončeno její prodloužení do české rafinérie v Litvínově.

Na území Česka dosahuje délka ropovodu Družba 357 kilometrů, když se však přičtou odbočky a zdvojení, tak je to celkem 504 kilometrů.

V letech 1998 až 2003 proběhla rozsáhlá modernizace této soustavy. Byly vybudovány nové řídící, komunikační i bezpečnostní systémy srovnatelné s mnohem mladšími ropovody. Díky tomu se podařilo významně snížit riziko havárie a negativních vlivů na životní prostředí. Například únik ropy dokáže automatický systém detekovat do dvou minut. Kontinuálně se sleduje a vyhodnocuje množství hodnot: tlak, průtok, teplota, hustota, obsah vody a nečistot v ropě, rychlost šíření zvuku a podobně. Pro mnohé čtenáře bude zřejmě i překvapením, že ropa v potrubí proudí jen přibližně rychlostí lidské chůze, což je 1,4 metru za sekundu.

Za dobu své existence přepravila Družba do českých rafinérií již přes úctyhodných 300 milionů tun ropy.

Další články

Zavří­t reklamu