Ropa byla kdysi považována za vzácnou medicínu.

Ropa byla kdysi považována za vzácnou medicínu. | zdroj: daily.jstor.org


Ropa se kdysi používala jako medicína

TÉMATA: medicína | středověk | ropa

user-avatar

Tomáš Chalupa

7. 04. 2018 | 09:00

Existence ropy je známa už od antických časů. Slovo petroleum znamená kamenný olej a jde o hutnou kapalinu složenou z uhlovodíků a nacházející se hluboko pod zemským povrchem mezi kamennými vrstvami. Dříve, než toto černé zlato začalo pohánět soukolí moderního světa, používalo se po staletí jako medicína.

O užití ropy psal například perský učenec Ibn Síná neboli Avicenna (980–1037), označovaný  za otce moderní medicíny. Z Evropanů na blahodárné vlivy „petrolea“ upozorňoval jako první Constantinus Africanus, který žil v 11. století v Itálii. Petroleum se mělo užívat při celé řadě problémů, počínaje hadím uštknutím, přes respirační problémy až po onemocnění zraku. Pomáhat mělo také na menstruační problémy nebo epilepsii. Doporučovalo se ropu smíchat s popelem ze spálených listů zelí. Tato substance prý byla velmi účinná proti svrabu.

Z dnešního pohledu lze konstatovat, že tyto prostředky neměly až tak zásadní léčebný efekt. Ropa se dnes těží v ohromných množstvích a je tak těžko uvěřitelné, že kdysi to byla velmi vzácná kapalina.

user-avatar

Tomáš Chalupa

7. 04. 2018 | 09:00

Zavří­t reklamu