Obří námořní bitvy se konaly před zraky desítek tisíc diváků přímo v Koloseu.

Obří námořní bitvy se konaly před zraky desítek tisíc diváků přímo v Koloseu. | zdroj: thevintagenews.com


Římané zatopili Koloseum, aby v něm pořádali námořní bitvy

TÉMATA: starověk | řím | antika | koloseum

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 03. 2020 | 10:00

Koloseum bylo nejen dějištěm lítých gladiátorských soubojů a trhání otroků dravými šelmami, ale také místem, kde se organizovaly ohromné bitvy. Jako připomínka velkých vítězství se zde konaly režírované boje armád, a dokonce i flotil. Aby se mohly v Koloseu plavit válečné lodě, bylo jej potřeba nejprve zatopit vodou.

Koloseum postavilo 60 tisíc židovských otroků, kteří tento gigantický úkol zvládli za deset let. Samozřejmě jich přitom bezpočet zahynul. Výsledkem byla největší aréna světa, kterou mohlo navštívit až 80 tisíc diváků. A bylo v zájmu císaře, aby se dobře bavili a měli se na co dívat. Heslo "chléb a hry" má svůj původ právě v Římě a odkazuje na dobu, kdy spektakulární podívaná sloužila jako nástroj politické moci a udržení klidu mezi plebsem.

Nejoblíbenější u diváků nebyly ani souboje gladiátorů, ani hromadné popravy křesťanů či zajatců, ale velké námořní bitvy, které se odehrávaly na zaplněném amfiteátru. Říkalo se jim naumachiae a první z nich organizoval Julius Caesar v roce 48 před naším letopočtem na oslavu svého tažení Egyptem a Galií. Tato bitva, ani ta, kterou organizoval o 45 let později císař Augustus, se ještě neodehrávaly v Koloseu, ale v obří vodní nádrži, kterou nechal Caesar vykopat poblíž Tibery. Caesarovy naumachie se účastnilo 2000 bojovníků a 4000 veslařů, o té Augustově víme, že se do boje pustilo 30 lodí.

První, kdo kvůli naumachii nechal zaplavit samotné Koloseum, byl císař Titus v roce 80. Na hladinu Kolosea, které se proměnilo v malé moře, vypluly lodě se speciálně upravenými kýly pro plavbu v mělké vodě. Na první pohled ale vypadaly jako opravdové válečné lodě. Historici sice nejsou zajedno v tom, jak přesně byly bitvy organizovány, ale lodě prý byly pravými replikami skutečných válečných plavidel ve skutečné velikosti.

První naumachie v Koloseu znázorňovala bitvu Athéňanů proti syrakuskému loďstvu. Uprostřed arény byl dokonce umělý ostrov, kde některé lodě přistály, a boje tak mohly pokračovat i na pevnině.

Kolik naumachií se přesně v Koloseu odehrálo, není jasné. Tu poslední zřejmě zorganizoval Domitianus. Zájem o tyto lodní bitvy postupně opadal, takže se Koloseum využívalo už spíše jen ke klasickým řežbám mezi gladiátory.

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 03. 2020 | 10:00

Zavří­t reklamu