Oblékání v antickém Římě mělo svá pravidla, nošení kalhot k nim rozhodně nepatřilo.

Oblékání v antickém Římě mělo svá pravidla, nošení kalhot k nim rozhodně nepatřilo. | zdroj: ancientpages.com


Římané zakazovali kalhoty, nosit je byl znak barbarství

TÉMATA: řím | móda | antika

user-avatar

Tomáš Chalupa

19. 12. 2017 | 18:30

Pokud byste žili v antickém Římě, jistě byste si dvakrát rozmysleli, zda byste si oblékli kalhoty. Nosit něco takového totiž znamenalo módní faux pas. V podstatě byste se tímto oblečením označili za barbara.

Nejspíš byste si kalhoty neoblékli už z toho důvodu, že jejich nošení, stejně jako nošení vysokých bot zvaných bracae, bylo na území města Říma zakázáno zákonem. Takové boty a kalhoty nosily barbarské kmeny jezdící na koních, jako byly různé germánské kmeny, Keltové, Hunové  a další.

Pokud byste si kalhoty vzali na sebe a byli byste označeni za barbary, neznamenalo by to totéž, jako když o vás někdo řekne dnes, že jste barbar. Barbar bylo v antickém Římě označení člověka, který nebyl Říman ani Řek a pocházel ze vzdálených končin. Vůbec v sobě toto označení neneslo nějaký pejorativní nádech, asi jako když o někom dnes řekneme, že je protinožec nebo cizinec.

„I když nebyli nebezpeční, byli divní, oblečení v kalhotách a kůžích, měli viditelné jen obličeje.“ Tak psal o barbarech Ovidius.

V roce 397 bylo zákonem zakázáno nosit jezdecké boty a kalhoty na území města Říma. Kdo toto nařízení opakovaně porušil, mohl být potrestán vyhnáním z města, jak to stojí v Codexu Theodosianu, tedy antické sbírce zákonů.

Římští císařové chtěli mít pod kontrolou vlivy, které na obyvatelstvo měly barbaři. A to se týkalo i oblékání. Tak alespoň tento zákaz zdůvodňuje Sussane Elmová, historička z univerzity v Berkeley v Kalifornii. „Chtěli mít tento vliv pod kontrolou, a to i přes to, že jejich osobní strážci, kterým důvěřovali, byli také barbaři,“ říká Elmová.

Byla to snaha udržet cosi jako římskou identitu. Řím byl kosmopolitní město, kde se jako v kotlíku tavily všechny možné vlivy a tradice. I kvůli tomu se brzy dostaly na seznam také dlouhé vlasy a třpytivé šperky.

Jenže ani to nestačilo a s postupem času se dress-code zcela změnil, a to i přímo na císařském dvoře. V šestém století patřilo k dobrému mravu na císařském dvoře mít oblečené rukávy a kalhoty. „Dodnes se přesně nepodařilo vysvětlit, jak se ze zakázaných kalhot stalo něco, co nosili lidé v blízkosti císaře,“  upozorňuje profesor Kelly Olson, autor knihy o oblékání v Římě.

Možná to bylo dáno tím, že římská vojska pochodovala chladnými oblastmi Evropy a teplé kožené kalhoty byly nezbytností. Jakmile římští vojáci objevili prospěšnost a pohodlnost kalhot, rozšířila se jejich obliba i mezi obyvatele. Ale je to jen domněnka.  

témata

user-avatar

Tomáš Chalupa

19. 12. 2017 | 18:30

Zavří­t reklamu