válkaČeskoslovenskoobjevy

Římané svrhávali zrádce z Tarpeiské skály

Římané svrhávali zrádce z Tarpeiské skály
Zdroj: amusingplanet.com
+ 3 fotky+ 4 fotky

Starověcí Římané si libovali v popravách všeho druhu. Jednou z nich bylo i svržení z vysoké Tarpeiské skály. Takto končili zejména proradní zrádci.

Tomáš Chalupa 14. června 2019

Než se dostaneme ke svrhávání z Tarpeiské skály, podívejme se na jiné druhy poprav, které byly až děsivě důmyslné. Například jste mohli být odsouzeni k poena cuellei. To byla skutečná lahůdka. Napřed vás zbili dost na to, abyste se moc nemohli hýbat, ale abyste byli stále naživu. Pak vás zašili do velkého koženého pytle. Ale nesamotného. S vámi tam byl například kohout, had, opice či pes. Vak pak byl vhozen do řeky. Topení ve společnosti strachem šílených zvířat muselo být naprosté peklo.

Římané také odsouzence naráželi na kůly, vhazovali je šelmám do kolosea k pobavení davů nebo pohřbívali zaživa. Poslední zmiňovaný trest byl vyhrazen kněžkám bohyně Vesty (tzv. vestálkám), které si musely po celý život zachovat své panenství. Pokud se zjistilo, že panenství ztratily, byly pohřbeny zaživa.

Na římském pahorku Kapitolu stála vysoká Tarpeiská skála. A z ní byli svrhávání zločinci a zejména zrádci. Oproti výše zmíněným druhům poprav se to zdá jako poměrně přijatelný trest. Své jméno skála dostala podle římské zrádkyně vlasti jménem Tarpeia, která při obléhání Říma Sabiny za Romulovy vlády vydala nepříteli Kapitol. Jako závazek si vyžádala náramky, které na své ruce Sabinové nosili jako symbol oddanosti. Sabinové ji však zasypali svými štíty, pod jejichž tíhou Tarpeia klesla mrtva k zemi. Vzhledem k tomu, že Tarpeia byla dcerou velitele obrany na Kapitolu, byla považována za opravdovou arcizrádkyni. Od té doby byli zrádci svrháváni z této skály na znamení hanby a největšího opovržení. Tento způsob popravy se prováděl až do 1. století, kdy byl zakázán zákonem.

Další články

Zavří­t reklamu