válkaČeskoslovenskoobjevy

Hrad Říčany – kdysi honosné sídlo, kde Žižka zajal a nechal upálit kněze

Hrad Říčany – kdysi honosné sídlo, kde Žižka zajal a nechal upálit kněze
Zdroj: flickr
+ 14 fotek+ 15 fotek

Za jedním z nejstarších kamenných hradů u nás není třeba šplhat vysoko do kopce uprostřed hlubokých hvozdů. Nachází se přímo uprostřed rušného města Říčany nedaleko Prahy. Ve 13. století patřil k absolutní špičce hradní architektury. Takovouto miniaturu královského typu hradu si mohl dovolit postavit pouze zámožný šlechtic z nejbližšího okolí panovníka.

Václav Pokorný 13. ledna 2019

Říčanský hrad patří mezi nejvýznamnější stavby české hradní architektury doby posledních Přemyslovců. Vznikl v době, kdy se polodřevěná šlechtická hradiště nahrazovala bytelnějšími gotickými hrady, a je tedy ukázkou nejstarších kamenných hradů na našem území. Konkrétně nejpokročilejší varianty hradního typu sasko-hesenského, u které se dříve volně stojící obranná a zároveň obytná věž (donjon) přimyká k hradební zdi a současně se objevuje hradní palác spolu s dalšími budovami.

Jeho podoba se v souvislosti se šlechtickou hradní architekturou 2. poloviny 13. století však poměrně vymyká, a to jak užitím čtverhranné věže, tak celkovou dispozicí s obvodovou zástavbou. Nápadné je i velmi kvalitní provedení architektonických článků, ukazující na práci královské huti. Stavbu takového hradu si tehdy mohl dovolit jen zámožný šlechtic z nejbližšího okolí panovníka.

Právě takovým šlechticem byl Ondřej ze Všechrom, nejvyšší komoří Přemysla Otakara II. Ten si hrad Říčany dal postavit jako své sídlo v letech 1260 až 1270 a po jeho dostavbě se stal zakladatelem rodu pánů z Říčan.

Po Ondřejovi zde sídlili jeho potomci. Po roce 1300 to byl nejvyšší zemský sudí Oldřich z Říčan a po něm jeho syn. Ten pak předal hrad s okolím Jimramovi z Průhonic, což byl příbuzný z jiné větve pánů z Říčan.

Počátkem 15. století sídlil na hradě katolický šlechtic Diviš, odpůrce husitů. V listopadu roku 1420 hrad obléhala vojska pražanů a táboritů vedená Janem Žižkou. Diviš nakonec kapituloval, ale podmínky kapitulace si sjednal pouze s pražskými husity, takže byl při odchodu spolu se svou rodinou a posádkou zajat tábority a uvězněn. Jedenáct katolických kněží, kterým poskytoval azyl, bylo na příkaz Jana Žižky upáleno v nedaleké selské jizbě. Husité hrad nezničili, ale obsadili svoji posádkou, a po jejich odchodu zůstal v majetků pražanů.

Hrad poté měnil své majitele a patrně nebyl ani nijak obýván a udržován. Za majitelů Trčků z Lípy v letech 1485 až 1544 byl již zcela ponechán svému osudu.

Areál hradní zříceniny je dnes volně přístupný a do dnešní doby se zachovaly poměrně velké fragmenty z původního paláce a donjonu.

Jak vypadal Říčanský hrad v době svého největšího rozkvětu, je k vidění u hlavní věže zdejší zříceniny. Jedná se o zmenšeninu litinového modelu v měřítku 1:64 o rozměrech zhruba 1,5 na 1,5 metru a hmotnosti 650 kilogramů. Rekonstrukci původní podoby vytvořili odborníci říčanského muzea a model vyrobil akademický sochař Josef Faltus.

Další články

Zavří­t reklamu