válkaČeskoslovenskoobjevy

Li-Fi místo Wi-Fi: k připojení bude stačit žárovka, internet bude stokrát rychlejší

Li-Fi, technologie přenosu dat pomocí světelného záření z obyčejných LED žárovek, by mohla nahradit elektromagnetické vlny. Výsledky, které byly dosaženy při experimentálním použití, byly naprosto fantastické. Rychlost připojení činila 1GB/s.

Tomáš Chalupa 26. listopadu 2015

Průkopníci v experimentování s využitím zářivek jsou Estonci. V Tallinu dosáhli v laboratorních podmínkách právě této neuvěřitelné rychlosti 1GB/s, což je stonásobně víc, než je běžné internetové připojení. „Rozjeli jsme několik pilotních projektů s různýmí společnostmi, kde můžeme využít VLC (visible light communication),“ říká ředitel společnosti Valmenni Deepak Solanki. „Už máme několik malých světelných zařízení pro industriální provozy, kde jsou data přenášena pomocí světla. Pro jednoho klienta zavádíme VLC v jeho open space kanceláři,“ dodává Solanki.

Li-Fi vynalezl Harald Haas z univerzity v Edinburghu. To je ten muž, co hovoří ve videu, které mimochodem pochází už z roku 2011. Za čtyři roky už se jeho vynález začal etablovat a vše nasvědčuje tomu, že budoucnost internetu je právě v přenosu dat viditelným světlem. Jeho společnost Pure LiFi už vyvíjí konkrétní zařízení, která nahradí v budoucnu naše WiFi. Německá společnost Oledcomm už instaluje LED zářiče pro přenos dat do některých nemocnic. Za rok nebo dva se možná přenos dat viditelným spektrem světla stane běžným standardem, což by znamenalo naprostou revoluci v bezdrátových technologiích.

Další články

Zavří­t reklamu