Modří kočkodani na mínojských obrazech jsou důkazem kontaktu této civilizace s Afrikou.

Modří kočkodani na mínojských obrazech jsou důkazem kontaktu této civilizace s Afrikou. | zdroj: iflscience.com


Řečtí umělci malovali opice, které nikdy v životě neviděli

TÉMATA: starověk | anitka | obrazy | opice | řecko

user-avatar

Tomáš Chalupa

24. 04. 2020 | 10:00

Je to poměrně zajímavá záhada, posuďte sami. Antičtí umělci ze starého Řecka vyobrazovali opice, které žijí pouze v Africe, a to ještě jen v několika oblastech. Nikdy je neviděli, přesto je ztvárňovali. Archeologové se pokusili této záhadě přijít na kloub.

První obrázek opice je starý 3600 let a byl nalezen v Theře. Na obrázku je nade vší pochybnost kočkodan zelený, který leze po stromě a za ním je vidět část krajiny. Další vyobrazení tohoto druhu opice byly nalezeny také na Krétě a opět pocházely z dob antiky. Kočkodan zelený je primát, který žije v savanách a lesostepích od Mauretánie a Senegalu po Sierru Leone a Libérii. Vyskytuje se také podél řeky Volty a v deltě Nigeru. Rozhodně se ale nevyskytuje ve Středozemí, tak jak jej mohli tamní umělci znát?

Odpovědí je právě výskyt obrazů na Krétě z období mínojské civilizace. Zdá se pravděpodobné, že Mínojci viděli tyto opice při svých výpravách do Afriky. Je známo, že měli kontakty s Egyptem i dalšími oblastmi Afriky a zřejmě při těchto návštěvách spatřili i kočkodany. Ovšem je zde ještě jedna podivná věc. Kočkodani jsou v podání Mínojců vždy modří, což je samozřejmě nesmysl.

I tady našli archeologové odpověď a opět jde o Egypt. Mínojci si modrou barvu „vypůjčili“ od Egypťanů. Používali ji, když chtěli znázornit objekty, které byly jinak šedé. Modré opice tak doplňují i modré ryby nebo kameny. Egypťané používali modrou barvu tam, kde chtěli zdůraznit posvátný charakter znázorněného objektu či zvířete.

Vyřešení záhady modrých kočkodanů souvisí s problematikou kontaktů Mínojců s Afrikou a dalšími regiony. Zdá se, že Mínojci byli zdatní cestovatelé a byli ovlivněni kulturami z relativně vzdálených končin. Mínojci na vrcholu své civilizace ovládali velkou část Středomoří. Byla to mírumilovná civilizace, která svá města neopevňovala. To usnadnilo dobytí říše Achájci, kteří přišli z pevninského Řecka. A byli to oni, kdo si odnesl povědomí o kočkodanech, jak je ztvárnili Mínojci, a dále je zobrazovali ve svých uměleckých dílech.

user-avatar

Tomáš Chalupa

24. 04. 2020 | 10:00

Zavří­t reklamu