Realita není, jen budoucnost, která ovlivňuje minulost, tedy v kvantovém světě.

Realita není, jen budoucnost, která ovlivňuje minulost, tedy v kvantovém světě. | zdroj: messagetoeagle.com


Realita neexistuje a budoucnost plodí minulost, tedy v kvantovém světě

TÉMATA: fyzika | kvantová fyzika | teorie

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 06. 2017 | 13:00

Kvantoví fyzici studují subatomární částice, které jsou hlavními cihlami, ze kterých se staví naše realita. Zdá se, že zákony, kterými se řídí tento mikrosvět, jsou odlišné od fyzikálních zákonů našeho světa.

Australští vědci provedli zajímavý experiment. Vytvořili prostředí, ve kterém si atom helia mohl sám vybrat, zda se bude chovat jako částice nebo jako vlnění. Selský rozum by řekl, že atom helia bude buď částice, nebo bude vlnění bez ohledu na to, jestli ho lidé měří a pozorují. Kvantoví vědci však nesouhlasí a tvrdí, že stav atomu helia se mění podle toho, jak ho my, vnější pozorovatelé, měříme, zda jako částici, nebo jako vlnění.

Z toho vyplývá, že ve světě kvantové fyziky budoucnost ovlivňuje minulost, tedy tok času je opačný než v našem "reálném" světě. To, jak měříme atom, rozhoduje o tom, jestli se choval jako částice, nebo vlnění, což je ale děj, který se udál v minulosti. "Atomy necestují z bodu A do bodu B. Je to jen o tom, jak je na konci změříme. Teprve tím se jejich chování jako částice nebo chování jako vlnění stane realitou," snaží se tuto věc vysvětlit profesor Andrew Truscott. Podle něj tak vlastně žádná realita neexistuje, je jen minulost a budoucnost, která tu minulost zpětně ovlivňuje.

Že tomu stále nerozumíte? Buďte v klidu, kvantová mechanika je prostě šílená věc. "Pokud  vás kvantová mechanika hluboce nešokuje, pak jste jí nejspíš nepochopili," řekl kdysi slavný dánský myslitel a vědec Niels Bohr. Kvantovému světu zkrátka není lehké porozumět, ale žasnout se nad ním dá. 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 06. 2017 | 13:00

Zavří­t reklamu