Výuka o rasách v německé dívčí třídě v roce 1943.

Výuka o rasách v německé dívčí třídě v roce 1943. | zdroj: rarehistoricalphotos.com


Rasová výuka na německé dívčí škole 1943

TÉMATA: fotografie | německo | druhá světová válka | rasismus | nacismus

user-avatar

Tomáš Chalupa

29. 06. 2017 | 10:00

Němci byli v období Třetí říše rasovými teoriemi doslova posedlí. Není proto divu, že se toto učení dostalo i do školních osnov. Fotka z roku 1943 zachycuje dívčí třídu při výuce rasových rozdílů.

Dívky se zde, jak vidno na tabuli, dozvídají o existenci tří podras, které se nazývají východobaltická, východní nebo také alpská rasa a dinarická rasa. Všechny tři patří pod takzvanou kavkazskou rasu, která je v Evropě přítomná vedle rasy nordické a středomořské. Celé toto učení vedlo k tomu, aby se v mladých lidech podporovalo němectví a současně aby preferovali ve výběru partnera vždy Árijce neboli čistokrevného Němce. Důraz se kladl na německou krev, čistotu rasy a naopak bylo nežádoucí mísení ras, zejména s podřadnými Slovany nebo dokonce Židy. Ostatně už od roku 1935 Norimberské zákony zakazovaly manželství mez Árijci a Neárijci. Kdo zákony porušil, toho čekal koncentrační tábor. Kam toto učení vedlo, dnes dobře víme. Koncentrační tábory byly přímým důsledkem pohledu na část lidské populace jako na méněcennou. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

29. 06. 2017 | 10:00

Zavří­t reklamu