Keltský zlatý poklad nalezený u rakouského Hörschingu

Keltský zlatý poklad nalezený u rakouského Hörschingu | zdroj: landesmuseum.at


Rakušané našli keltský poklad, zřejmě pocházel z Čech

TÉMATA: poklady | rakousko | keltové | archeologie | objevy

user-avatar

chalkon

10. 06. 2016 | 11:37

Rakouští archeologové našli poblíž města Lince 44 zlatých mincí z mladší doby železné. Patřily podle všeho keltskému kmeni Bójů, kteří žili na území dnešních Čech.

Mince byly nalezeny na vojenském pozemku u obce Hörsching. Všechny se nacházely na jednom místě těsně za sebou, takže nejspíš byly původně uloženy v měšci, který se časem rozpadl. Mince zvané duhovky

Mince na sobě nemají nic vyraženo, pouze mají malou kruhovou výduť uprostřed, lidově se takovému typu mincí říká duhovky. Pocházejí z období 1. – 2. století před Kristem z oblasti dnešních Čech, obývaných tehdy keltským kmenem Bójů. Do rakouského Hörschingu se pak zřejmě dostaly prostřednictvím obchodu. Tržní hodnota nálezu, dá-li  se o něčem takovém vůbec mluvit, přesahuje 1,3 miliony korun. Mince jsou nyní uloženy v Hornorakouském zemském muzeu

user-avatar

chalkon

10. 06. 2016 | 11:37

Zavří­t reklamu