Rakouský císař a český král František Josef I. na smrtelném loži dne 22. listopadu 1916

Rakouský císař a český král František Josef I. na smrtelném loži dne 22. listopadu 1916 | zdroj: www.franzjoseph2016.at


Rakousko oslavuje císaře Františka Josefa I. Od jeho smrti letos uplyne 100 let

TÉMATA: rakousko | vídeň | habsburkové | františek josef i.

user-avatar

Irena Gruberová

16. 03. 2016 | 16:00

V Rakousku, které si letos připomíná sté výročí smrti císaře Františka Josefa I., se dnes na několika místech otevírají výstavy věnovanému tomuto mocnáři. Potrvají do 21. listopadu, kdy František Josef v roce 1916 ve věku 86 let zemřel. Některé z exponátů si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve vídeňském zámku Schönbrunn, kde se císař narodil i skonal, nese výstava název Člověk a panovník. Návštěvníci se zde dozví informace o habsburském rodu, císařově dětství či manželství s Alžbětou Bavorskou známou jako Sisi.  

Muzeu císařských kočárů, které se nachází v areálu zámku Schönbrunn, se pořádá výstava nazvaná Reprezentace a skromnost. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout nejen kočáry, ale i šatník císaře, který se takřka výhradně oblékal do uniforem. Dozví se také podrobnosti o jeho svatbě se Sisi, korunovaci či pohřbu. Protiklad mezi císařovým skromným osobním životem a reprezentací majestátu přibližuje výstava nazvaná Svátky a všední dny pořádaná ve vídeňském Muzeu nábytku.  

Čtvrtá výstava pojmenovaná Lov a volný čas se koná na někdejším dolnorakouském loveckém zámečku Niederweiden na Moravské poli.

Kombinovaná vstupenka na všechny 4 výstavy: € 25,-
Otevírací doba výstavy:
Zámek Schönbrunn a Muzeum císařských kočárů denně 9-17 hod.
Hofmobiliendepot a zámek Niederweiden denně 10-18 hod.

František Josef Karel Habsburský se narodil ve Vídni 18. srpna 1830 jako syn bavorské princezny arcivévodkyně Žofie a arcivévody Františka Karla. Rakouský trůn převzal v prosinci 1848 v Olomouci z rukou svého strýce Ferdinanda I. Dobrotivého.  

V roce 1854 se císař oženil se svou o osm let mladší sestřenicí Sisi, s níž měl syna Rudolfa a tři dcery. Manželství se ale moc nevydařilo, zpočátku do něj velmi zasahovala jeho matka, která převzala i výchovu dětí. Sisi, považovaná za nejkrásnější panovnici své doby, z nepřátelské atmosféry dvora utíkala k cestování a František ke své práci a později i k herečce vídeňského Burgtheatru Kateřině Schrattové.  

Konec vlády Františka Josefa poznamenala první světová válka, do které přerostl konflikt mezi Rakouskem-Uherskem a Srbskem, jehož bezprostřední záminkou se stal atentát na rakouského arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Konce války a s ním spojeného rozpadu monarchie se František Josef nedožil. Zemřel 21. listopadu 1916. Byl nejdéle vládnoucím císařem rakouským (68 let) a na krátkou dobu i nejdéle vládnoucím tehdejším panovníkem na světě.

Zdroj: ČTK

 

user-avatar

Irena Gruberová

16. 03. 2016 | 16:00

Zavří­t reklamu