Punťa přišel na svět v roce 1934, ale nacisté ho v roce 1942

Punťa přišel na svět v roce 1934, ale nacisté ho v roce 1942 "zahubili". K jeho oživení došlo až po roce 1989. | zdroj: avcr.cz


Punťa - zapomenutý hrdina českého komiksu

TÉMATA: komiks | kreslené seriály | časopisy | 30. léta

user-avatar

Václav Pokorný

7. 12. 2018 | 13:00

Ve třicátých letech 20. století disneyovské postavičky myšáka Mickeyho a kačera Donalda pobláznily bezmála celý svět. Komiksové časopisy s těmito hrdiny vycházely ve Spojených státech, Francii, Británii i v Polsku. Československo bylo však výjimkou, u nás kraloval komiksový hrdina Punťa.

Dnes již psíka Punťu téměř nikdo nezná, ale za časů své největší slávy patřil mezi nejzářivější domácí kreslené celebrity. Výjimečně populární, dětmi milovaný a vydavatelstvím Rodina velmi nápaditě spravovaný a rozvíjený seriál se přitom neomezoval jen na komiksové příběhy a jednu publikační platformu. Domovský prostor dětské přílohy oblíbeného ženského časopisu List paní a dívek byl Punťovi velmi brzy těsný, a tak záhy začal hledat slávu v samostatném časopise nesoucím jeho jméno. Ten se za osm let vydávání dočkal celých 140 čísel.

Kreslený hrdina rozvíjel i aktivní komunikaci se svými čtenáři. Zavítal do ilustrované prózy, zahrál si v divadelních představeních a začal se objevovat na odznacích i obalech od mýdla. Mnozí pamětníci na něj dodnes s láskou vzpomínají i po více než 80 letech.

Před dvěma týdny vyšel nejen pro pamětníky, ale i pro všechny milovníky komiksu unikátní soubor Punťa – zapomenutý hrdina českého komiksu 1934–1942. Obsahuje teoretickou studii i několik vybraných přetištěných příběhů. Jeho autoři Pavel a Lucie Kořínkovi z Ústavu pro českou literaturu AV ČR se rozhodli ponořit do světa Punti a Kiki a prozkoumat nejen literární stránku věci, ale podívat se celkově na historické a kulturní souvislosti. Zajímavé je například propojování světů československého Punti s vycházejícími americkými hvězdami. V některých příbězích se tak Punťa a Kiki setkávají s herečkou Shirley Templeovou nebo s komiky Laurelem a Hardym.

„Komiks je velmi zajímavá, málo probádaná oblast lidského kulturního počínání. Zatímco o dějinách literatury, divadla, výtvarného umění i filmu máme slušné povědomí, komiks býval donedávna neprávem opomíjen,“ říká Pavel Kořínek, jeden z průkopníků české „komiksologie“ a zakladatelů Centra pro studia komiksu.

Pejsek Punťa nebyl jediným hrdinou své doby. Od konce roku 1938 vycházely i dodnes známé Rychlé šípy a původně komiksovou postavičkou byl také Ferda mravenec Ondřeje Sekory.

Důvodů, proč Punťova hvězda pohasla za války a po ní se jeho sláva neobnovila, je více. Punťa byl nejprve nacisty zakázán v roce 1942, neboť příliš připomínal své americké kamarády. Po válce se pak již autorský kolektiv nesešel a například kreslíř René Klapač emigroval v roce 1948 do Spojených států. Nový politický režim příhodám pejska Punti nepřál, a postupně se tak na něj pozapomnělo. Ke škodě dětských čtenářů.

user-avatar

Václav Pokorný

7. 12. 2018 | 13:00

Zavří­t reklamu