válkaČeskoslovenskoobjevy

Pták, který byl zrozen k téměř nepřetržitému letu

Pták, který byl zrozen k téměř nepřetržitému letu
Zdroj: wikipedia commons

Vědci již dříve zjistili, že na Zemi existují ptáci, kteří dokáží během svého pobytu ve vzduchu běžně jíst, pít, pářit se nebo také spát. Nedávno však výzkumníci přišli se zcela novým objevem, kdy u jednoho z těchto druhů vysledovali mimořádnou výdrž v délce letu, a to až deset měsíců bez jediného přistání.

Lenka Vovsová 6. května 2020

Řeč je o známém rorýsovi obecném (Apus apus), který obývá celou Evropu a také velkou část Asie. Lze tedy říci, že tento běžný, středně velký pták v současné době drží rekord v čase, který ve svém životě stráví létáním.

Rorýsi se ve vzduchu napájí, živí se poletujícím hmyzem, jsou schopni se za letu pářit nebo podobně jako fregatky spát, a to tak, že využívají svého umění plachtit na teplých vzdušných proudech.

Konkrétní vědecké teorie o tom, že některé druhy ptáků tráví většinu svého ptačího života ve vzduchu, vznikly již v padesátých letech dvacátého století, ale teprve studie z roku 2016 poukázala na pozoruhodnou schopnost rorýsů létat téměř non-stop. Zatímco o fregatkách a vysokohorských rorýsech bylo známo, že dokáží pobývat ve vzduchu celé měsíce, u obyčejných rorýsů tuto schopnost vědci zatím spíše předpokládali, a to především na základě toho, že v jejich afrických zimovištích nikdy nebyla nalezena žádná hnízda.

V rámci výzkumu rorýsů tým vědců z Lund University´s Department of Biology vyvinul speciální systém záznamu mikrodat, který umožňoval sledovat pohyb rorýsů ve vymezeném období. Tento zaznamenávací systém byl po celou dobu výzkumu přichycen na tělo devatenácti rorýsů, kteří byly na závěr výzkumu odchyceni se sesbíranými daty. Výsledky jasně ukázaly, že sledovaní rorýsi strávili devadesát devět procent času v rámci deseti měsíců ve vzduchu.

„Několik jedinců během této periody doslova nikdy nepřistálo“ sdělil autor studie Anders Hedenstrőm na webovém portále Seeker a současně dodal, že nepochybuje o tom, že ptáci za letu zvládají také spánek. Studie sice přesně nevysvětluje, jak spánek ve vzduchu u rorýsů probíhá, ale předpokládá, že se jedná o podobný způsob, jako je tomu u fregatek.

Co se týká fyzické stavby těla, rorýsi jsou dlouhému letu dokonale přizpůsobeni. Jejich křídla jsou dlouhá a úzká, nohy jsou krátké a lehké a jejich těla mají téměř dokonalý aerodynamický tvar. Také svoje peří rorýsi obměňují velmi pomalu v periodě šesti měsíců tak, aby na jejich tělech nevznikly žádné větší mezery, které by mohly negativně ovlivnit let.

Z vědeckých dat vyplývá, že v porovnání s ostatním ptactvem mají rorýsi výrazně vyšší míru přežití, přičemž vědci předpokládají, že tento pozitivní ukazatel přímo souvisí s oblibou rorýsů v létání. Skutečnost, že rorýsi ve vzduchu tráví dlouhou dobu, s sebou přináší tu výhodu, že nepřicházejí do kontaktu s velkým množstvím parazitů a také se nemusí tolik obávat predátorů. Výjimkou jsou draví ptáci, kteří rorýsy loví v nestřežených chvílích.

Tito ptačí rekordmani se dožívají i více jak dvacet let a ve svém životě nalétají přes tři miliony kilometrů, což je jako sedm cest na Měsíc a zpátky.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu