válkaČeskoslovenskoobjevy

Prvomájové oslavy byly ve Zlíně za první republiky v režii Tomáše Bati. Komunisté si ani nevrzli

+ 10 fotek+ 11 fotek

Od vzniku Komunistické strany Československa v roce 1921 probíhaly oslavy 1. máje jako Svátku práce hlavně pod taktovkou komunistů. Většinou se stávkovalo nebo demonstrovalo. Ve Zlíně se však oslavovala práce po baťovském způsobu. S bohatým pohoštěním i programem.

Yvonne Pokorná 1. května 2020

Koncem dubna roku 1924 obdrželi dělníci z baťovských závodů pozvánku s tímto zněním: „Přátelé, naše pracovní rodina jest tak veliká, že se navzájem ani všichni neznáme. Proto sejdeme se v den svátku práce na 1. máje po celoroční práci k přátelské zábavě. Přiveďte mezi nás svoji manželku a své děti. Budou nám všichni vítáni. – S přátelským pozdravem Tomáš Baťa.“

Byla to první baťovská oslava Svátku práce vůbec. Od té doby oslavoval Tomáš Baťa se svými “spolupracovníky”, jak své zaměstnance rád označoval, každý rok. Počet účastníků zlínských oslav se každoročně zvyšoval. První rok hosté zaplnili pouze zahradu vily Tomáše Bati, ve 30. letech se jich ve městě shromáždilo více než sto tisíc, což bylo na Zlín, který měl tehdy necelých 40 000 obyvatel, vysoké číslo. Kromě Bati pořádala své První máje ve Zlíně jenom komunistická strana, její oslavy však měly nesrovnatelně menší rozměry. Roku 1928 se na komunistickém mítinku sešlo jen 300 osob.

Dalo by se říci, že ve Zlíně nebylo za první republiky většího svátku, než byl 1. máj. Baťovská oslava Prvního máje byla vždy do detailu naplánovaná. Ráno budil Zlíňany budíček a do Zlína se sjížděly speciálně vypravené vlaky. Zaměstnanci se shromáždili v továrně a řadili se do průvodu. Průvod procházel Zlínem a každé oddělení se nějak prezentovalo, ať už jeho pracovníci připravili alegorický vůz nebo nesli vlastní výrobky. Dav se pak zastavil na výletišti, odkud z tribuny pronesl Tomáš Baťa svůj každoroční prvomájový proslov. Následoval oběd v dílnách a program plný nejrůznějších atrakcí a zábavy pokračoval až do osmi hodin večer.

Zaměstnanci se baťovských oslav povinně účastnili, účast se kontrolovala a v případě neúčasti se dotyčný mohl dostat do problémů. Všechny Baťovy májové proslovy byly postaveny tak, aby posluchače naplnily optimismem a důvěrou v šéfa i v celý závod.

Ve Zlíně se z baťovských prvomájových oslav stala tradice, která pokračovala i po smrti Tomáše Bati v roce 1932. Oslavy zrušili až nacisté s nástupem Protektorátu Čech a Moravy.

Po 2. světové válce se První máje již odehrávaly podle komunistického scénáře. Proměnily se v propagaci strany, oslavování komunistických představitelů a Sovětského svazu.

V roce 1998 se oslavy v původním baťovském duchu do Zlína opět vrátily, nemají však již takovou popularitu ani mohutnost, jakou měly v období první republiky.

Další články

Zavří­t reklamu