válkaČeskoslovenskoobjevy

První zobrazení Krista byl posměšný obrázek vyrytý do zdi

První zobrazení Krista byl posměšný obrázek vyrytý do zdi
Zdroj: amusingplanet.com

Člověk by čekal, že první vyobrazení Ježíše Krista bude nějaký nádherný vznešený obraz. Jenže realita je jiná. První vyobrazení Krista je cosi jako graffiti na zdi, které si dělá legraci z Krista i jeho vyznavačů.

Tomáš Chalupa 11. dubna 2020

V Palatine Museu v Římě se nachází expozice mramorových a pískovcových úlomků zdí, na kterých jsou pouliční rytiny z dob Římské říše. Jedna z nich se jmenuje Alexamenovo graffiti. Je to hrubý obrázek znázorňující ukřižovaného muže s oslí hlavou. Pod ním je další člověk s nataženou rukou. Pod výjevem stojí nápis “ΑΛΕ ξΑΜΕΝΟϹ ϹΕΒΕΤΕ ϑΕΟΝ”, což znamená v překladu Alexamenos uctívá svého boha.

Výjev byl vyryt někdy v 1. nebo 2. století a je považován za první zobrazení ukřižování Krista a jeho uctívání. Byl odhalen při vykopávkách v roce 1857, které odhalily celý velký komplex domů na Palatinu. Původně to byl jeden z paláců císaře Caliguly, později zde působila škola pro vznešené císařské posly. Zřejmě právě jeden ze studentů školy vyryl obrázek, aby zesměšnil jiného studenta – zapáleného křesťana.

V té době bylo křesťanství považováno za podivnou sektu vzývající ještě podivnějšího boha. Ježíš jako osel byl vyobrazen kvůli vyprávění historika Tacita. Ten mluvil o skupině Židů vyhnaných z Egypta, kteří putovali pouští a umírali žízní, ale zachránili se, protože je skupina divokých oslů vedla ke zdroji vody. Židé proto začali uctívat osly. Spojování křesťanů s osly bylo běžné u mnoha tehdejších autorů. Křesťané byli popisováni nejen jako uctívači osla, ale také jako sekta vyžadující lidské oběti pro své bohoslužby.

Až do 6. století se ukřižovaný Ježíš prakticky nezobrazoval. Teprve od 6. století se začal objevovat ikonický dlouhovlasý vousatý muž, který se stal standardní podobou Krista prakticky až do dnešních dnů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu