válkaČeskoslovenskoobjevy

Lidé kontaminovali své prostředí už před 7000 lety. Vědci objevili v Jordánsku nejstarší průmyslově znečištěnou oblast

Lidé kontaminovali své prostředí už před 7000 lety. Vědci objevili v Jordánsku nejstarší průmyslově znečištěnou oblast
Zdroj: messagetoeagle.com

Znečišťování životního prostředí průmyslem není fenoménem výhradně moderní doby, jak bychom si mysleli. Toxický odpad z raných fází rozvoje metalurgie byl nedávno nalezen ve vyschlém řečišti ve Wadi Faynan na jihu Jordánska.

Yvonne Pokorná 22. února 2017

“Zdejší populace experimentovaly s ohněm, keramikou a měděnou rudou a všechny tyto tři komponenty byly součástí rané výroby mědi,” uvedl profesor Russel Adams, šéf mezinárodního týmu, který v oblasti Wadi Faynan prováděl výzkum.

Ryzí měď se v přírodě nachází, ale ve větším množství jen vzácně. Převážně se vyskytuje ve sloučeninách.

Ryzí měď se v přírodě nachází, ale ve větším množství jen vzácně. Převážně se vyskytuje ve sloučeninách.

K objevu mědi jako tvárného kovu došlo zřejmě náhodou, když se modrozelené kousky měděných rud ocitly v ohni a roztavily se na kov. Když nálezce měď nezahodil, pohrával si s ní a tloukl do ní kamenem, ke svému úžasu zjistil, že se mění, tuhne a ohřevem opět měkne. Postupně člověk ovládl a zdokonalil základní techniku výroby, tvarování a nakonec i odlévání různých předmětů z mědi pro náboženské, domácí i válečné účely.

Měděný špendlík s dvojitou spirálou z doby cca 5000 př. n.l.

Měděný špendlík s dvojitou spirálou z doby cca 5000 př. n.l.

Nejstarší doklady o zpracování měděné pocházejí z oblasti Předního východu z období přibližně 7000 před naším letopočtem. Naši dávní předkové tavili měděnou rudu v tavících kelímcích nad rozdělaným ohněm. Tento proces byl časově náročný a pracný, ale výroba měděného kovu se rozšiřovala. Komunity, které se zpracováním mědi zabývaly, rostly a prosperovaly. Stavěly pece, zakládaly lomy i výrobní dílny.

“Tento region je kolébkou první průmyslové revoluce na světě,” tvrdí Adams o Wadi Faynan. “Byl opravdu centrem inovativní technologie,” dodává.

Jáma s uhlím

Jáma s uhlím

Za rozvoj nejstarší metalurgie ovšem zdejší lidé draze zaplatili. Po roztavení rudy zbyla struska, která obsahovala těžké kovy jako měď, olovo, zinek, kadmium a dokonce arsen, rtuť a thalium. Tento odpad kontaminoval půdu i řeku, dostal se do potravinového řetězce zvířat i lidí. Jak známo, dlouhodobé vystavení těžkým kovům může mít karcinogenní účinky či poškozovat nervovou a oběhovou soustavu. Adams je přesvědčen, že tisíce let těžby a výroby mědi způsobily dávným lidem řadu zdravotních problémů včetně neplodnosti, potratů i vrozených vývojových vad u dětí. Vědci našli vysoké koncentrace kovů mědi a olova v lidských kostech pocházejících ještě z doby římské (0 – 4. století n.l.).

 

Související články

Další články

Zavří­t reklamu