válkaČeskoslovenskoobjevy

První žirafy přivezl Caesar, říkal jim velbloudopardi

První žirafy přivezl Caesar, říkal jim velbloudopardi
Zdroj: thevintagenews.com

Když roku 46 před naším letopočtem slavil Julius Caesar svůj triumf v Egyptě, přivezl si do Říma celou řadu exotických zvířat. Byl mezi nimi i doposud neznámý druh tvora s dlouhýma nohama a krkem. Podle Římanů to bylo cosi mezi velbloudem a leopardem a podle toho zvíře také pojmenovali.

Tomáš Chalupa 11. března 2020

Caesar ale neměl zájem na tom, aby tyto velbloudoleopardy nějak studoval nebo zkoumal. Jejich hodnota pro něj spočívala v jediné věci – mohli se nechat roztrhat lvy v koloseu. Krvavá lidová zábava, to bylo vše, co si od divokých zvířat dovezených z Afriky sliboval. Považoval to za status své moci, že mohl takto velká zvířata přepravit do Říma, jen aby je tu nechal spektakulárně zabít.

Po pádu římského impéria žirafy z Evropy zcela zmizely a zapomnělo se na ně. Znovu se na ně Evropané rozpomněli ve středověku. Vládce Florentské republiky Lorenzo de Medici si četl Caesarovy spisy a zaujaly ho pasáže věnované velbloudoleopardům. Pokud by přivezl tato zvířata do Florencie, vzrostl by jeho vlastní význam jakožto státníka, který kráčí ve stopách samotného Caesara.

Roku 1486 je tak koupil od samotného egyptského sultána. Ve Florencii vzbudily žirafy ohromný zájem veřejnosti. Byly to první žirafy spatřené v Evropě od dob římského impéria. Ovšem žirafám se v Itálii příliš nedařilo a bohužel brzy pošly. Na dalších 300 let o nich opět nikdo neslyšel. Znovu se objevily až se vznikem novodobých zoologických zahrad a s cestami evropských objevitelů do nitra Afriky.

Další články

Zavří­t reklamu