válkaČeskoslovenskoobjevy

První stávka zaměstnanců se odehrála už ve starověkém Egyptě za Ramesse III.

První stávka zaměstnanců se odehrála už ve starověkém Egyptě za Ramesse III.
Zdroj: ancientpages.com

Stávkovat za vyšší mzdy nebo lepší pracovní podmínky, to je dnes poměrně běžná věc. Třeba v Praze taxikáři dokonce stávkují proti konkurenci. Vůbec první stávka, o které se historické prameny zmiňují, proběhla ve starověkém Egyptě.

Tomáš Chalupa 23. března 2018

Ke stávce došlo za vlády faraona Ramesse III., který Egyptu vládl přibližně v letech 1190 až 1070 před naším letopočtem. Záznamy o ní byly nalezeny na papyru objeveném archeology. Sedmý měsíc 29. roku (podle tehdejšího egyptského kalendáře) měli dělníci všeho dost. Položili své nástroje na zem a odešli z nekropole, kterou už několik let budovali. Jejich nadřízení a dohlížitelé byli v absolutním šoku, protože se s ničím podobným nikdy nesetkali, a nevěděli, co mají dělat.

Důvodem stávky bylo, že dělníci nedostávali požadované příděly jídla. V podstatě hladověli, což snižovalo jejich energii a pracovní výkon. Za Ramessovy vlády to byl poměrně častý problém, dodávky potravin na nejrůznější pracoviště se často zpožďovaly nebo nedorazily vůbec. Jistý řemeslník Ammenakht zaznamenal na papyrus, že právě onen měsíc nedorazily zásoby až do 23. dne měsíce. To bylo neslýchané a není divu, že dělníci začali stávkovat.

Dělníci od místních předáků dostali ujištění, že souhlasí s jejich požadavky. Problém byl v tom, že ani oni sami nemohli nijak zajistit, aby potraviny dorazily. To bylo v kompetenci centrální vlády. Dělníci se tak druhý den vydali k chrámu, aby zde mluvili s místním vezírem. Ten už měl prostředky a pravomoci, aby jim jídlo opatřil.

Vezír jim nějaké jídlo skutečněvydal, i když to nebylo asi ani zdaleka celé dlužné množství. Dělníci byli i tak spokojení a vrátili se ke stavbě nekropole.

Dosah této akce byl ale poměrně velký. Jelikož se situace chronicky opakovala na různých dalších místech, stávky se začaly šířit. Ostatní dělníci totiž zjistili, že tento způsob nátlaku na úřady funguje. To vedlo ve výsledku k tomu, že Ramesse III. musel zajistit více lidí, kteří se zabývali pouze doručováním jídla na pracoviště, a celkově zlepšil logistickou situaci. Egyptské stávky za jeho vlády tak lze považovat za velmi úspěšné, navíc nejsou žádné informace o tom, že by vláda sáhla vůči stávkujícím k nějakým represím. Někde ve starověkém Egyptě tak můžeme pozorovat počátky vzniku dělnického hnutí.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu