Takto vypadaly první noviny zvané Acta Diurna, přečíst si je mohl každý, kdo šel zrovna kolem.

Takto vypadaly první noviny zvané Acta Diurna, přečíst si je mohl každý, kdo šel zrovna kolem. | zdroj: ancientpages.com


První noviny na světě vydávali Římané, byly v nich zprávy z politiky i sportu

TÉMATA: noviny | antika | řím | zpravodajství | starověk | gaius julius caesar

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 07. 2019 | 09:30

Acta Diurna neboli Denní záznamy, tak se nazývaly první protonoviny, které vycházely od roku 131 před Kristem. A byly to noviny, které se v mnohém podobaly těm dnešním. Přinášely zprávy z politiky, společnosti i sportu.

Acta Diurna obsahovaly výsledky gladiátorských zápasů, informace ze senátu a politiky obecně, významná výročí nebo zajímavé příběhy obyvatel. V podstatě to tedy byly normální noviny, ovšem s jednou podstatnou výjimkou – byly kamenné. Acta Diurna byly tesány do kamene nebo ryty do kovových desek, které pak byly umístěny na místo, kam chodilo co nejvíce lidí. Logicky se nabízelo Forum Romanum a další exponovaná místa. Po několika dnech byly desky odneseny a archivovány a nahrazeny novými.

Někdy byly dokonce desky či kameny přenášeny do jiných provincií, aby se tamní obyvatelé či místodržící dozvěděli, co je v metropoli nového. Později skrze Acta císařové přinášeli zprávy o svých nařízeních a dekretech nebo o výsledcích soudních sporů.

K výraznému zásahu došlo v roce 59 před Kristem na popud Caesara, který byl v té době konzulem. Ten totiž zrušil do té doby platný úzus, že senátoři zveřejňovali ze svých zasedání jen to, co sami chtěli a co se jim hodilo. Caesar na místo toho nechával zveřejňovat i hlasování, procedury a projevy senátorů, a tím dal lidem nahlédnout do poněkud smrduté politické kuchyně. Nedělal to z nějaké velké lásky k pravdě či přístupu k informacím, ale pouze proto, aby oslabil moc senátu. Díky tomu se každopádně do tohoto antického média dostalo poměrně moderní a otevřené politické zpravodajství.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 07. 2019 | 09:30

Zavří­t reklamu