válkaČeskoslovenskoobjevy

První noviny na světě vydávali Římané, byly v nich zprávy z politiky i sportu

První noviny na světě vydávali Římané, byly v nich zprávy z politiky i sportu
Zdroj: ancientpages.com

Acta Diurna neboli Denní záznamy, tak se nazývaly první protonoviny, které vycházely od roku 131 před Kristem. A byly to noviny, které se v mnohém podobaly těm dnešním. Přinášely zprávy z politiky, společnosti i sportu.

Tomáš Chalupa 23. července 2019

Acta Diurna obsahovaly výsledky gladiátorských zápasů, informace ze senátu a politiky obecně, významná výročí nebo zajímavé příběhy obyvatel. V podstatě to tedy byly normální noviny, ovšem s jednou podstatnou výjimkou – byly kamenné. Acta Diurna byly tesány do kamene nebo ryty do kovových desek, které pak byly umístěny na místo, kam chodilo co nejvíce lidí. Logicky se nabízelo Forum Romanum a další exponovaná místa. Po několika dnech byly desky odneseny a archivovány a nahrazeny novými.

Někdy byly dokonce desky či kameny přenášeny do jiných provincií, aby se tamní obyvatelé či místodržící dozvěděli, co je v metropoli nového. Později skrze Acta císařové přinášeli zprávy o svých nařízeních a dekretech nebo o výsledcích soudních sporů.

K výraznému zásahu došlo v roce 59 před Kristem na popud Caesara, který byl v té době konzulem. Ten totiž zrušil do té doby platný úzus, že senátoři zveřejňovali ze svých zasedání jen to, co sami chtěli a co se jim hodilo. Caesar na místo toho nechával zveřejňovat i hlasování, procedury a projevy senátorů, a tím dal lidem nahlédnout do poněkud smrduté politické kuchyně. Nedělal to z nějaké velké lásky k pravdě či přístupu k informacím, ale pouze proto, aby oslabil moc senátu. Díky tomu se každopádně do tohoto antického média dostalo poměrně moderní a otevřené politické zpravodajství.

Další články

Zavří­t reklamu