První organismy ediakaranské doby vymřeli kvůli nástupu složitějších organismů.

První organismy ediakaranské doby vymřeli kvůli nástupu složitějších organismů. | zdroj: bionic.sk


První masové vymírání druhů měli na svědomí "inženýři ekosystému"

TÉMATA: pravěk | živočichové

user-avatar

Tomáš Chalupa

4. 05. 2020 | 15:00

Před 540 miliony let došlo na Zemi k prvnímu masovému vymírání druhů. V té době byl život na naší planetě přítomen jen ve formě jednoduchých organismů žijících v moři - tzv. ediakaranskou faunou. Proč ale tito tvorové vymřeli? Vědci našli odpověď.

Ediakaranská fauna byla velmi primitivní, rozmanitá a nepodobná ničemu, co známe dnes. Na dně moře se převalovaly nebo na přísavkách kotvily nejrůznější útvary, často ve tvaru disku nebo terče. Nebyly to rostliny ani živočichové v pravém slova smyslu. Byly to první složitější mnohobuněčné organismy

Jenže do hry přišli zcela noví tvorové, prapředci dnešních medúz, bezobratlých, plžů a mlžů. Vědci jim říkají inženýři ekosystému, protože mají schopnost radikálně měnit své okolní prostředí. V prostředí zamořeném těmito novými tvory bylo pro původní ediakaranskou faunu obtížné přežít. 

Vědcům pomohlo několik fosilních nálezů, zejména z Namibie, které zachycovaly unikátní ekosystémy plné ediakaranské fauny a prvních skutečných živočichů. Obě skupiny existovaly nějakou dobu paralelně vedle sebe, než ediakaranští v konkurenčním boji velmi rychle podlehli.

Může se to zdát jako pátrání v dávné minulosti, které nemá pro současnost žádný význam, ale je to přesně naopak. "Je zde velmi silná analogie mezi prvním masovým vymíráním na Zemi a tím, co se děje nyní. Vývoj nových druhů může radikálně proměnit ekosystém celé planety. Nyní jsme my lidé nejmocnější ekoinženýři na planetě. A znovu způsobujeme masové vymírání," říká profesor Simon Darroch z Vanderbiltovy univerzity. Zatímco dinosaury vyhladil meteorit a ediakranskou faunu první skuteční živočichové, nyní vyhlazuje všechno kolem jediný živočišný druh – Homo sapiens.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

4. 05. 2020 | 15:00

Zavří­t reklamu