válkaČeskoslovenskoobjevy

První „fake news“ mohla být zpráva o dávné potopě

První „fake news“ mohla být zpráva o dávné potopě
Zdroj: iflscience.com

Podle babylonské legendy seslal bůh Ea na Zemi obrovskou povodeň, která vyhladila veškeré lidstvo vyjma rodiny Utnapištima. Ten na svém korábu zachránil nejen svou rodinu, ale i živé tvory. Že je vám příběh povědomý? Ano, křesťané si příběh o potopě převzali a převyprávěli v podobě příběhu o arše Noemově.

Tomáš Chalupa 1. ledna 2020

Dr. Martin Worthington z Cambridge se na celý epos o Gilgamešovi a jeho křesťanskou variantu podíval zblízka, aby zjistil, nakolik jsou si oba příběhy podobné. Mimo jiné byl Ea, tedy sumerský bůh, velmi zdatným intrikánem. Zasel mezi obyvatele skrze Utnapištima neboli Noa zprávu, že když pomohou se stavbou obří archy, zaplaví je potravou. Doslova podle Worthtingtona říká, že na Sumery bude „pršet jídlo“. Poselství, které bylo ale zachyceno na hliněné tabulce, je podle Worthingtona slovní trik, kterému rozumí v současnosti asi tři lidé na světě, kteří jsou schopni číst a překládat sumerské texty. Zpráva o dešti potravy se totiž dala chápat jak pozitivně, tak negativně. Tedy že bude potrava pršet, nebo že bude naopak potrava zaplavena a s ní všechno ostatní. Worthington to přirovnává ke slovům ice – cream a ice – scream. Oboje zní naprosto identicky, ale jedno znamená zmrzlinu a druhé ledový řev. Stejně to bylo i s poselstvím boha Ea Babylonským. Mohl jim stejným slovem slibovat hojnost i zkázu.

Byli to ale sami Babyloňané, kteří si vybrali pozitivní interpretaci. Možná je to lidská touha věřit v dobro nebo očekávat vždy lepší z nabízených variant. Ea byl podle Worthingtona navíc doslova mistrem slova, který často vkládal do svých vzkazů jinotaje, hádanky a dvojsmysly. Výsledkem špatného pochopení jeho vzkazu pak byla zkáza celého lidstva vyjma jedné rodiny. Ea tak použil řečeno dnešní terminologií fake news, na kterou mu lidé bohužel skočili a – skončili špatně.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu