válkaČeskoslovenskoobjevy

První CD-ROM na světě vznikl už před 4 tisíci lety na Krétě. Nevěříte?

První CD-ROM na světě vznikl už před 4 tisíci lety na Krétě. Nevěříte?
Zdroj: ted.com

Už více než sto let si vědci lámou hlavu nad tajemným diskem z Faistu, jenž byl v roce 1908 nalezen na řeckém ostrově Kréta. Dosud marně se snažili přeložit tajemné znaky spirálovitě otištěné do měkké hlíny. Nyní se podařilo záhadný jazyk konečně rozluštit. Tedy alespoň jeho tři slova.

tyrion 10. listopadu 2014
Strana A disku z Faistu

Strana A disku z Faistu

Šest let se snažil jazykovědec Gareth Owen z Technologického vzdělávacího institutu na Krétě spolu s profesorem Johnem Colemanem z univerzity v Oxfordu rozlousknout jedno z největších tajemství historie. Pomocí rozsáhlých křížových odkazů na pozdější mínojské lineární písmo A a mykénské lineární písmo B dokázali tajemný text foneticky přepsat, takže už nyní víme, jak jednotlivé hlásky zněly. Kromě toho se jim podařilo odhalit význam tří výrazů, které se na tajemném disku často objevovaly:

IQE: matka bohyně

IQEKURJA: těhotná matka bohyně

IQEPAJE: zářící matka bohyně

Ikona starých Mínojců: bohyně s hady

Ikona starých Mínojců: bohyně s hady

Z toho vědci usuzují, že disk byl svatým předmětem, který obsahoval modlitbu k mínojské bohyni úrody. „Že tato bohyně zaujímala ústřední místo v náboženství starých Mínojců, se tušilo už léta, nyní se to však potvrdilo i lingvisticky,“ poukázal dr. Owen. V pořadu „TED Talks“ jazykovědec přirovnal disk z Faistu k dnešnímu cédéčku, neboť má stejný tvar a byla na něj také ukládána data. Jedna jeho strana je zasvěcena těhotné ženě, druhá pak rodičce.

Staří Kréťané uctívali ženy pro jejich schopnost rodit děti.

Staří Kréťané uctívali ženy pro jejich schopnost rodit děti.

Disk z Faistu pochází z mínojského paláce ve Faistu na Krétě a je datován přibližně do střední mínojské doby bronzové (2. tisicíletí před naším letopočtem).

Zbytky paláce ve starobylém Faistu na Krétě

Zbytky paláce ve starobylém Faistu na Krétě

Disk je vyroben z pálené hlíny a má průměr 16 centimetrů. Po obou stranách je pokryt do spirály otisknutými značkami. Ty byly zřejmě otisknuty pomocí hieroglyfických pečetítek do měkké hlíny ve směru hodinových ručiček od vnějšího okraje disku směrem do jeho středu. Disk obsahuje celkem 241 značek tvořených 45 jedinečnými obrázkovými symboly, které z velké části představují obyčejné věci z každodenního života.

Disk je vystaven v archeologickém muzeu v Irakliu na Krétě.

Disk je vystaven v archeologickém muzeu v Irakliu na Krétě.

Pokud nedojde k objevu dalších nálezů s těmito hieroglyfy, bude rozluštění zbývajícího textu velmi náročné, nicméně to nijak neodrazuje luštitele od dalšího bádání.

Takto před pár lety rozluštil nápis straně A český badatel Ing. Petr Kovář.

Takto před pár lety rozluštil nápis straně A český badatel Ing. Petr Kovář.

Další články

Zavří­t reklamu