Speciální regiment pruského krále byl složen z nejvyšších mužů Evropy.

Speciální regiment pruského krále byl složen z nejvyšších mužů Evropy. | zdroj: omgfacts.com


Pruský král Fridrich Vilém I. chtěl postavit armádu ze samých obrů

TÉMATA: prusko | vojsko | armáda

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 01. 2018 | 10:00

Pruský král Fridrich Vilém I. byl dobře známý svou posedlostí armádou. Měl ji rád a také měl v oblibě vysoké muže. Takže ho nakonec napadl geniální nápad – postavit armádu složenou z těch nejvyšších mužů v zemi.

Nakonec to nevydalo na celou armádu, ale pouze na jeden regiment. Pruskému 6. pěšímu regimentu se říkalo Postupimští obři nebo také jednoduše „vysocí“. Pro vstup do jednotky, která byla královým osobním projektem, bylo nutné mít výšku minimálně 188 centimetrů. To by i dnes stačilo na solidní basketbalový tým, ale v dobách pruského krále to byla opravdu enormní výška. Je třeba si uvědomit, že průměrná výška lidí v té době byla nižší než dnes. Pro tehdejší lidi to tak byli v podstatě obři. Čím vyšší, tím lepší, říkal k tomu sám pruský král. A tak se do jeho regimentu hlásili čahouni z celé Evropy.

Pravdou je, že kromě jakéhosi impresivního dojmu nebyl vůbec žádný vojenský důvod zakládat čahounský regiment. V boji vedeném na dálku mušketami není vysoká postava žádnou převratnou výhodou. Někteří historici spekulují, že vysocí muži měli delší paže, díky čemuž se jim lépe nabíjela puška. O tom se však dá pochybovat, naopak o čem se pochybovat nedá, je fakt, že takovíto vojáci představovali mnohem větší terč pro nepřítele. Dá se tedy konstatovat, že obři existovali jen pro Fridrichovo potěšení. Navíc většina vojáků regimentu nebyla nijak nadšena vidinou, že by měli jít do války. Více než boj se jim líbily vojenské přehlídky.

Fridrich byl popravdě doslova šílený po tom objevovat vysoké lidi ve svém království. Došlo to tak daleko, že nechával červeným šátkem označovat děti, které se narodily vysokým rodičům. U  takových se předpokládalo, že až vyrostou, budou i ony sloužit v jeho regimentu obrů. Fridrich dokonce fantazíroval o chovném programu, kde by vybraní vysocí muži dělali oplodňovali stejně vysoké ženy. Připomíná vám to nacisty? Ano, svým způsobem na to šel podobně (byť primitivněji) jako nechvalně proslulý nacistický spolek Lebensborn, jehož cílem bylo na základě nacistické ideologie o rasové hygieně zvýšit počet árijských dětí.

Svým vojákům v regimentu pruský král neplatil stejně. Nejvíc dostali nejvyšší, ti menší pak měli výplatu nižší. Když Fridrich zestárnul a trávil stále více času na lůžku, jeho giganti museli pochodovat v předsálí jeho ložnice. Svému synovi dal jeho vlastní regiment, když mu bylo šest, aby jej vycvičil. Syn Fridrich II. z toho nadšený nebyl a pokusil se dokonce uprchnout z Pruska do Evropy.

Do války Postupimské obry Fridrich nikdy neposlal. Ostatně ani nebylo kam. Fridrich byl pře svou vášeň k armádě v podstatě velmi mírumilovný panovník a moc toho nenaválčil. Po jeho smrti byl regiment rozpuštěn a dlouháni se přemístili do různých jiných jednotek. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 01. 2018 | 10:00

Zavří­t reklamu