válkaČeskoslovenskoobjevy

Průlomový objev: Vědci dokázali přeměnit světlo na zvuk, přenáší takto informace

Vůbec poprvé se vědcům podařilo uložit informaci na bázi světla do podoby zvukové vlny. Co to přesně znamená a proč je to průlomové?

Tomáš Chalupa 20. září 2017

Vědci to připodobňují k tomu, kdyby se podařilo blesk převést do podoby zvuku hromu. Věc je důležitá proto, že lidstvo se už delší dobu snaží nahradit současné elektronické počítače stroji, které budou přenášet informace na bázi světla. To znamená, že budou neporovnatelně rychlejší a tudíž i výkonnější.

Na vývoji těchto počítačů pracuje například IBM nebo Intel, ale zatím šlo spíše o teoretické koncepty. V praxi celá věc zatím narážela právě na to, že pro současné mikročipy je světlo prostě příliš rychlé a nedokáží ho přečíst. Kvůli tomu se musí informace nesená světlem převádět na pomalé elektrony v kabelové síti, a tudíž se ztrácí její největší výhoda – rychlost. Ovšem vědci přišli na to, že konverzí světla na zvuk by se tento problém dal vyřešit. A nyní se to podařilo i v praxi. Světlem nesená informace se transformovala na zvukovou vlnu a ta se uložila do počítačového čipu. Podařilo se to vědcům na univerzitě v australském Sydney.

Vysvětlení, jak celá věc funguje, naleznete v přiloženém videu. Vědci to každopádně považují za průlom, protože nejspíše přesně touto cestou se bude ubírat vývoj nových počítačů. Světelné informace se budou převádět na zvuk a tyto zvukové vlny se budou šířit sítí místo nynějších elektronů. Gratulujeme do Austrálie.

Další články

Zavří­t reklamu