válkaČeskoslovenskoobjevy

Prostituce v antice byla poměrně váženým řemeslem

Prostituce v antice byla poměrně váženým řemeslem
Zdroj: thevintagenews.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

O prostituci se říká, že jde o nejstarší řemeslo. Ale kde vlastně leží jeho počátky a jakou mělo podobu? V antice byly prostitutky kněžkami lásky a pohlíželo se na ně jinak než dnes.

Tomáš Chalupa 3. ledna 2019

Když vznikla Sumerská říše na území Mezopotámie, jedním z hlavních božstev byla Inanna. Byla to mocná bohyně, která byla patronkou prostitutek a ochránkyní veřejných domů. Inanna zakořenila i v mnoha jiných kulturách, Ištara byla vlastně původní Innana a nalezneme ji po celém Středním Východě. Pokud měly prostitutky své vlastní božstvo, navíc velmi vážené, pak i jejich povolání získalo něco z tohoto lesku.

V antickém Řecku byla prostituce legální a veřejné domy byly svým způsobem i centry vědění o okolním světě. Do těch vyhlášených totiž nechodili jen místní, ale i cizinci, kteří se často podělili o všemožné historky ze svých cest. V bordelu se tak mohl člověk dozvědět leccos o životě i vzdálených končinách.

Prostitutky byly v antice často původem otrokyně. Prostituce pro ně byla jedním z mála legálních způsobů, jak si vydělat peníze. Mnohdy si tak vydělaly dost peněz, aby si koupily svobodu. Díky penězům byly také svobodné v osobním životě, nebyly nijak svázány konvencemi a společenským postavením na rozdíl od manželek vznešených členů společnosti.

Svébytné řemeslo kvetlo ve všech městech antického světa. Prostitutky v Aténách, které pracovaly ve svých bytech nebo pronajatých pokojích, měly zespodu svých sandálů nápis „následuj mě“. Zanechaly tak v písku ulic tento nápis, a kdo jej sledoval, došel až do utajeného hnízda neřesti. Velmi zajímavý marketingový tah. Ten používaly tzv. pornai, tedy prostitutky z ulice, nižší vrstva. Ty lepší a vznešenější se nazývaly hetairai, což v překladu znamenalo něco jako společnice. Byly to vzdělané ženy, které ovládaly kromě umění milostného také hru na hudební nástroje, poezii nebo se věnovaly výtvarnému umění.

Prostituci se věnovali v menší míře také muži, ti se nazývali pornoi. Ti sice nabízeli své služby i ženám, jejich zákazníky byli ale převážně starší muži. To ostatně platí do značné míry i dnes. Veřejné domy navštěvovali nejen cizinci, ale i místní ženatí muži. Od manželek se očekávalo, že nad jejich počínáním budou přivírat oči. Je zdokumentován jeden případ, kdy Athéňanka požádala o rozvod, protože její manžel docházel do bordelu. Její žádost ale byla zamítnuta, morálka tehdejší společnosti i její zákony zkrátka nahrávaly mužům.

U mladých mužů byla návštěva kněžek lásky téměř povinná. Mohli se tam naučit umění milovat a získat potřebné zkušenosti dříve než vstoupí do nějakého skutečného vztahu nebo do manželství. Někdy se věci vyvinuly tak, že se tito mladí muži do svých prvních prostitutek zamilovali a ty se pak staly jejich konkubínami nebo dokonce manželkami.

Největší problém představovaly děti, které čas od času z nějakého náhodného či dlouhodobého vztahu s prostitutkou přišly na svět. Ty totiž neměly status plnohodnotného občana. Byly to právě ony, kdo z celé situace měly jen negativa a většinou končily v sirotčincích. Prostitutka s dítětem totiž nebyla schopná získat tolik zákazníků a neměla ani dost času a prostředků se o něj starat.

Další články

Zavří­t reklamu