válkaČeskoslovenskoobjevy

Český kombajn SM 500 neměl ve své době konkurenci, soudruzi z NDR mu ale dali stopku

Český kombajn SM 500 neměl ve své době konkurenci, soudruzi z NDR mu ale dali stopku
Zdroj: danhel.cz
+ 2 fotky+ 3 fotky

V prostějovském Agrostroji vyvinuli v roce 1968 nový kombajn SM 500. Svými parametry patřil jednoznačně ke světové špičce. Díky obchodní unii socialistického bloku se však vyrobily jen tři kusy, a Češi byli donuceni prodat slibný projekt soudruhům do východního Německa.

Václav Pokorný 4. srpna 2019

Když se po únorovém převratu v roce 1948 a následné kolektivizaci rozoraly meze a začalo se po sovětském vzoru pěstovat obilí a jiné plodiny ve velkém, nastala potřeba používat sklízecí mlátičky, lidově řečeno kombajny.

Nejprve se do Československa začaly dovážet kombajny ze Sovětského svazu, ty však byly velmi poruchové. Kombajnéři tehdy sklízeli obilí na kombajnech SK-3 a modernějších SK-4, které v té době chrlil sovětský Taganrožský kombajnový závod. Práce to byla tvrdá a nepříliš pohodlná. Řidič neměl kabinu, jen sedátko, vedle hlavy mu řval motor, dýchal prach a osiny se mu zabodávaly do kůže.

V roce 1968 se proto úkolu vyvinout nový kombajn ujali inženýři v Prostějově a výsledkem jejich práce se stal nový kombajn SM 500, který svými parametry překonával nejen kombajny vyráběné na východě, ale i ty ze západní Evropy.

Český kombajn byl vybaven komfortní kabinou a měl příčnou žací lištu, kterou bylo možné naklonit do určité úrovně s velmi dobrou průchodností členitým terénem. Dále stroj disponoval odsáváním prachu přímo z lišty, hydrostatickým ovládáním žací lišty s vyrovnáváním při nerovností terénu, chlazením motoru, hydrostatickým pojezdem, hydrostatickým řízením, hydraulicky sklopným komínem, který vyprázdnil zásobník zrna, a dalšími technickými novinkami, kterými sovětské kombajny v těch letech neměly.

O připravované české strojírenské novince se dozvěděli i v tehdejší Německé demokratické republice. A vypukla tak trochu rivalita mezi konstruktéry z Agrostroje a vývojáři z NDR, kteří tvořili svůj vlastní kombajn. Dokonce první prototyp našeho kombajnu nazvali Rival.

V roce 1971 byly tři prototypy SM 500 zkušebně nasazeny při žních. Rok nato ale už přicházely zprávy o tom, že projekt bude Agrostroji odebrán. Československo začalo dovážet kombajny Fortschritt E512 z východního Německa, které sice ani zdaleka nedosahovaly parametrů našeho SM 500, ale němečtí soudruzi evidentně dosáhli svého. V té době již nemalou roli hrála Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a ta v podstatě určovala, co se v jednotlivých zemích socialistického bloku bude vyrábět. Na její nátlak československá vláda celý projekt našeho kombajnu SM 500 zrušila a následně prodala do Německé demokratické republiky, která byla výrobou kombajnů pro východní blok pověřena. Prostějovským konstruktérům zbyly jen lítost, pocity beznaděje a zmaru, ale tak už to v normalizačním Československu chodilo. Zdaleka nešlo o jediný případ zmařené iniciativy našich lidí.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu