válkaČeskoslovenskoobjevy

Proroctví svatého Malachiáše: František bude posledním papežem, pak nastane konec světa

Proroctví svatého Malachiáše: František bude posledním papežem, pak nastane konec světa
Zdroj: gloria.tv
+ 2 fotky+ 3 fotky

Proroctví o papežích, připisované svatému Malachiášovi, už po staletí vzrušuje čtenáře a děsí některé současníky. Irský světec totiž předpověděl, že po Benediktovi bude církvi vládnout už jen jeden, poslední papež, a pak nastane konec světa.

tyrion 5. listopadu 2015

Svatý Malachiáš, vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair (1095-1148), působil jako mnich a následně i jako biskup v irském Armaghu. Dávná legenda praví, že během své vyčerpávající pouti do Říma v roce 1139 měl prorocká vidění budoucích papežů, která zaznamenal formou kódovaných veršů. Každá z latinsky psaných frází se vztahuje k jednomu papeži, dohromady je jich 112. Seznam neobsahuje konkrétní jména, nýbrž stručné přídomky charakterizující jednotlivé postavy.

Socha svatého Malachiáše

Socha svatého Malachiáše

Historici Malachiášovo autorství ovšem zpochybňují a považují ho za podvrh ze 16. století. Poprvé bylo vydáno až roku 1595 benediktinským historikem Arnoldem de Wyon, předtím rukopis údajně ležel nepovšimnut v papežském archivu. Jiné zdroje zase uvádějí, že proroctví sepsal pod Malachiášovým jménem samotný Nostradamus. Zastánci proroctví soudí, že ačkoli původ a autorství proroctví jsou nejisté, věštba je nebývale trefná a shoduje se skutečností.

Tak například první heslo, Ex castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu), odpovídá místu narození papeže Celestýna II. v Città di Castello ležícím na Tiberu. Papež Klement XIII., jenž byl popsán heslem Rosa Umbriae (Růže z Umbrie), užíval znaku růže jako osobního erbu. Pius XI., jenž byl charakterizován heslem Fides intrepida (Neohrožená víra), tvrdě kritizoval komunismus i nacismus. Flos Florum, tedy Květem květů, má být Pavel VI. Do erbu si dal tři lilie.

Poslední tři papežové – Jan Pavel II., Benedikt XVI. a František.

Poslední tři papežové – Jan Pavel II., Benedikt XVI. a František.

Papeži Janu Pavlu II. (1978–2005) náleží v seznamu 110. místo a heslo De labore solis (Z námahy slunce), což bývá dáváno do souvislosti s jeho neúnavnými cestami do celého světa a především s faktem, že v den jeho narození i v den jeho pohřbu nastalo zatmění Slunce. U předposledního papeže Benedikta XVI. (2005–2013) je uvedeno heslo Gloria olivae („Sláva olivy“). Olivová ratolest je přitom jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie a v rámci benediktinského řádu existuje kongregace tzv. Olivetánů.

Poslední, 112. zápis v seznamu papežů se od ostatních odlišuje tím, že nenese žádné označení. Autor své proroctví zakončil tímto konstatováním:

„Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci „Petrus Romanus“ (Petr Římský), který bude pást své ovce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

Svatý Malachiáš měl údajně předpovědět, že dojde ke zničení města na sedmi pahorcích, čímž zřejmě myslel Řím.

Svatý Malachiáš měl údajně předpovědět, že dojde ke zničení města na sedmi pahorcích, čímž zřejmě myslel Řím.

Městem na sedmi pahorcích nemůže být myšleno nic jiného než Řím. Většina interpretací tak celkem logicky dochází k závěru, že je tím oznámen příchod apokalypsy a soudného dne. A jak souvisí Petrus Romanus se současným papežem Františkem? I tady našli vykladači proroctví skrytou souvislost. Otec Františka z Assisi, na jehož počest si Jorge Bergoglia zvolil své papežské jméno, se totiž jmenoval Petr, takže světec používal přídomek „di Pietro“. Jistou symboliku může hrát i hora (Berg) obsažená v rodném příjmení současného papeže, která je blízká významu jména Petr (skála).

Současná hlava katolické církve František, první papež tohoto jména a možná i poslední

Současná hlava katolické církve František, první papež tohoto jména a možná i poslední

Faktem je, že papež František vede církev v těžkých časech, kdy jí otřásají sexuální a jiné skandály. Do Evropy masově proudí muslimští uprchlíci a v mnoha lidech vzbuzují obavy, že vyvrátí západní civilizaci i s jejími křesťanskými kořeny. Je tak možné, že se Malachiášovo proroctví v nějaké podobě nakonec vyplní, ovšem jak, to ukáže až čas.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu