válkaČeskoslovenskoobjevy

Runové kameny – billboardy z vikinské éry

Runové kameny – billboardy z vikinské éry
Zdroj: rarehistoricalphotos.com
+ 14 fotek+ 15 fotek

Po celém Švédsku, ale také Norsku nebo Dánsku lze nalézt fascinující pozůstatky vikinské minulosti těchto zemí. Speciálně švédská provincie Uppland je plná stovek takzvaných runových kamenů. Jsou pokryty runami pocházejícími až z doby bronzové.

Tomáš Chalupa 1. května 2020

Vikingové stavěli runové kameny jako připomínky svých mrtvých příbuzných nebo přátel. Nestavěli je ovšem na pohřebištích, ale blízko tehdejších cest a stezek. Po osazení byly runové kameny obyčejně opatřeny jasnými barvami, jež se do dnešních dnů již nedochovaly.

Runové kameny jsou nejstarší písemné památky ve Skandinávii. Písmo zvané starý Futhark se skládalo ze 24 znaků. F-U-T-H-A-R-K je prvních šest písmen této abecedy. V 8. století pak byl tento systém nahrazen tzv. novým futharkem, který obsahoval jen 16 písmen.

Kameny měly velkou úlohu v komunikaci. Vyprávěly nejen příběhy zemřelých bojovníků, ale také pojednávaly o významných událostech, stavbách nebo vytyčovaly území a hranice. Člověk se z ních dozvěděl mnoho o sociálním statusu nebo víře zemřelého člověka, stejně jako o tom, kde a za jakých okolností zemřel. V podstatě to byly takové billboardy vikinské éry, ovšem určené pro uchování vzpomínek na zemřelé.

Runové písmo se ale nepoužívalo pouze jako prostředek pro uchovávání informací. Seveřané věřili, že runy mají magickou moc, a proto se nezřídka používaly i k věštění. Ne náhodou má každé písmeno runové abecedy přiřazen nějaký význam.

Po celé 20. století se Švédové intenzivně věnovali jejich hledání a vztyčování. Byla to práce nejen archeologů, ale i běžných obyvatel. Najít svůj runový kámen totiž mohl při troše štěstí kdokoliv. Dodnes existuje ve Švédsku nejméně 2500 těchto kamenů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu