válkaČeskoslovenskoobjevy

Proč v Silicon Valley začal frčet mikrodozing LSD?

Proč v Silicon Valley začal frčet mikrodozing LSD?
Zdroj: allthatsinteresting.com

Mikrodozing je pojem z oblasti užívání drog, který označuje dávkování psychotropních látek ve velmi malých množstvích. Jde o speciální techniku, která nemá za cíl člověka totálně odrovnat nebo ho převést do jiné dimenze, ale spíše povzbudit jeho kreativitu a myšlení. A v Silicon Valley si na tomto trendu v současnosti prý tamější geniální mozky hodně frčí.

Tomáš Chalupa 16. srpna 2018

Užívání LSD má v USA velmi dlouhou tradici. Užívali jej umělci a spisovatelé, hudebníci, vojáci za války ve Vietnamu, experimentovaly s ním tajné služby. Dnes je situace trochu jiná, protože už jsou dobře známy také negativní účinky této drogy. Jenže přesto si LSD stále hledá cesty ke svým uživatelům, kterými se stále častěji stávají inženýři a technologičtí experti sídlící v start-upech v Silicon Valley.

A společně s tím se rozvíjí užívání na bází mikrodozingu, tedy dávkování opravdu miniaturních množství této látky. To nezpůsobuje halucinace, ale podle uživatelů spíše empatii, schopnost propojovat zdánlivě nesouvisející věci, větší vhled do problematiky a kreativitu. Zajímavé, že?

„LSD je velmi flexibilní látka. Zesílí všechno, co se děje ve vašem mozku. Také zesiluje všechno, co se děje ve společnosti. My jsme zaměření extrémně na výkon, takže zesiluje náš výkon,“ svěřila se žena jménem Diane novinářům z listu Financial Times.

Uživatelé se také cítí mnohem optimističtější, příjemněji naladění a celkově v pohodě. Účinky mikrodozingu jsou přirovnávány k meditaci, dobré kávě či čaji nebo skleničce vína. Do Silicon Valley přinesl tento trend psycholog a výzkumník v oblasti psychedelik James Fadiman. Ten napsal knihu, která je považována za jakousi Bibli mikrodozingu. V ní doporučuje užívat 10 mikrogramů LSD několik dní po sobě. Není to podle něj žádná závislost na drogách, protože lidé neužívají drogu, aby unikli z každodenního života, ale aby si jej vylepšili.

Skutečně v tomto konceptu je cosi inovativního, co neodpovídá klasickému „feťáckému“ pojetí drog. Droga v tomto schématu je spíše pomocníkem a pomáhá se sociálními i pracovními problémy. Fadiman, který pomocí dotazníků komunikuje zhruba s 1800 mikrodozery, popsal případ jednoho architekta, který stál před úlohou vytvořit návrh obchodního centra. Poněkud se s problémem zasekl a nevěděl, jak dál. Poté, co si dal velmi malou dávku LSD, uviděl architekturu ve zcela jiných souvislostech. Spatřil pyramidy, Velkou čínskou zeď, Eiffelovu věž … a to vše se mu propojilo, takže viděl architekturu ze zcela nové perspektivy. A samozřejmě i na svůj vlastní úkol nahlížel ze zcela jiného pohledu.

Je třeba říct, že nic z Fadimanových závěrů není podpořeno nějakou oficiální vědeckou zprávou nebo výzkumem. Jde o jeho soukromou aktivitu a zatím nebyla o mikrodozingu publikována žádná seriózní vědecká studie.

Poslední otázkou je, proč tento trend zahnízdil zrovna v Silicon Valley. Odpověď se nabízí. Je jen málo míst na světě, kde je vyvíjen takový tlak na kreativitu a výkon a kde je měřítkem úspěchu schopnost přicházet s novými myšlenkami. Není divu, že právě zde lidé hledají cesty, jak tyto pracovní tlaky zvládat.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu