Sumerské sochy vynikají výraznýma modrýma očima.

Sumerské sochy vynikají výraznýma modrýma očima. | zdroj: ancientpages.com


Proč staří Sumerové tvořili sochy s modrýma očima? Byla tato barva znakem bohů?

TÉMATA: starověk | mezopotámie | sumer | sochy

user-avatar

Yvonne K.

3. 08. 2017 | 09:30

V místech starověkého Sumeru se našlo několik soch s velikýma modrýma očima. Sumerové přitom byli podle všeho snědí, černovlasí a tmavoocí. Koho tedy tyto sochy představovaly?

Podle vědců se modrá barva očí vyvinula zhruba před 6 – 10 000 lety v oblasti kolem Černého moře. Nositelé této genetické mutace ji pak rozšířili do okolí, pravděpodobně i do Sumeru.

Sumerská civilizace vznikla někdy kolem roku 5000 před naším letopočtem v úrodné oblasti jižní Mezopotámie. Vytvořili ji Sumerové, jejichž původ zůstává dosud záhadou. Ve svém jazyce, který se dosud nepodařilo přiřadit k nějaké ze známých jazykových rodin, se označovali za „Černohlavce“.

Forenzní archeoložka Jane Shuter prozkoumala několik kosterních sumerských hrobů. Podle ní byli Sumerové malé a pevné postavy. Měli tenké rty, rovné tenké nosy a oči svažující se dolů. Pravděpodobně byli černovlasí, snědí a nejspíš měli také tmavou barvu očí. Proč tedy tvořili sochy s velkýma modrýma očima? Sumerská socha s modrýma očima

Jak známo, nacisté některým sumerským artefaktům přidali znak svastiky. Šlo i v případě sumerských soch o známku historického revizionismu? Anebo Sumerové jen prostě použili lapis lazuli do očí, aby jim dodali zvláštního rysu? Tento drahý kámen byl od starověku ceněný pro svoji výraznou modrou barvu. Často se jím dozdobovaly právě sochy. Přisuzovaly se mu magické vlastnosti a také reprezentoval bohatství a vysoký společenský status svých nositelů. Oči některých sumerských soch nejsou modře vybarveny.

Ve starověké Mezopotámii ovšem nebyly modré oči vůbec běžné, což ostatně lze vidět na přímých potomcích jejích dávných obyvatel - takzvaných Ma'danů neboli mokřadních Arabů, či na běžných obyvatelích dnešního Iráku. Sumerové tvrdili, že pocházeli z oblasti, kde se dnes nachází Bahrajn, a prohlašovali se za příbuzné obyvatel Tilmunu, což bylo sumerské označení pro tajemnou zemi, kde se mohl člověk setkat s bohy. Antropologické a archeologické nálezy v oblasti Mezopotámie svědčí o tom, že genofond jejích obyvatel byl od úsvitu sumerské civilizace relativně stabilní.

Nicméně v Sumeru nežili jen Sumerové, vyskytovaly se tam i jiné etnické skupiny – Akkadové, Gutejci a také příchozí z různých kultur, jako třeba z údolí řeky Indu. Sami Sumerové byli geneticky příbuzní s Tibeťany, takže se jim v mnoha ohledech zřejmě podobali. Modré oči tak mohly být spíš rysem Akkadů, neboť tato barva očí se objevuje i v jiných semitských skupinách. Také Gutejci, které Sumerové označovali jako barbarský a dravý národ z hor, mohli být modroocí, jenže až do doby, než ovládli Sumer, zaujímali ve společnosti podřadnější postaveni, takže těžko se mohli stát předlohou pro sochy. Ostatně i v Indii se vyskytuje gen pro tmavě modré oči, byť je vzácný. Indický bůh Šiva je s touto barvou očí vyobrazován. Je tak možné, že Sumerové prostě jen napodobovali umění jiných národů a etnik, kteří portrétovali tváře s modrýma očima. Četné kultury vyobrazovaly lidské bytosti s modrýma očima.

Modré oči jsou znakem bohů

Jako pravděpodobnější se však jeví, že Sumerové – podobně jako jiné starověké kultury – považovali modré oči za znak bohů. Podle Irene J. Winter z Kolumbijské univerzity “do široka otevřené, upřené oči jsou častým charakteristickým rysem mezopotámských votivních soch, a jen občas měly vyjádřit pozornost vůči předpokládanému předmětu jejich pohledu.” Je známo, že tyto sochy byly umisťovány do svatostánků, takže podle všeho reprezentovaly nějaké božstvo. Dáma s maskou - tak je nazývána mumie kultury Wari, vyznačující se maskou s modrýma očima.

Bez přístupu k písemným pramenům té doby je těžké určit, co Sumerové modrou barvou očí soch hodlali vlastně sdělit. Podobné sochy s modrýma očima však byly nalezeny v jiných částech světa, jako třeba v Egyptě, Indii a Jižní Americe. Mumie známá jako Dáma s maskou, ze staroperuánské kultury Wari, měla u sebe dřevěnou masku s velkýma modrýma očima, vytvořenýma z mušlí. Modrá tak zřejmě plnila významnou roli ve starověku a modré oči byly považovány za božské. Je tak možné, že naši dávní předchůdci věřili, že lidé s modrýma očima mají blíže k bohům.

user-avatar

Yvonne K.

3. 08. 2017 | 09:30

Zavří­t reklamu