válkaČeskoslovenskoobjevy

Proč Sověti prováděli pokusy s Leninovým mozkem?

Proč Sověti prováděli pokusy s Leninovým mozkem?
Zdroj: slavorum.org

Že se v mauzoleu v Moskvě nachází tělo nabalzamovaného Lenina, je obecně známý fakt. Ale že toto tělo je poněkud nekompletní, ví jen málokdo. Vůdci bolševické revoluce totiž chybí mozek, a to doslova.

Tomáš Chalupa 30. října 2018

V roce 1925, nedlouho po Leninově smrti, sovětské vedení vybudovalo speciální zařízení Institut mozku (Institut Mozga). Jeho jediným účelem bylo zkoumat mozek významných osob. Trochu to připomíná dnešní komiksové superhrdiny, ovšem nevybírali se svalovci, ale především géniové a myslitelé. Lékaři chtěli zjistit, čím se jejich mozky odlišují od běžné populace. Měli mezi nimi být nejen politici, ale také vědci, umělci a spisovatelé.

Kromě Lenina se v nádobách s formaldehydem v archivu institutu nacházely mozky nebo jejich části takových kapacit, jako byl Maxim Gorkij, I. P. Pavlov, Andrej Sacharov nebo Konstantin Ciolkovski.

Celý projekt byl podporován z nejvyšších míst. Všeobecně se doufalo, že lékaři najdou důkazy o tom, že Leninův mozek je něčím zvláštní a mimořádný. To by mohlo vrhnout pozitivní světlo na celé socialistické zřízení jako takové. A nejen to, možná by se zjistilo, jaké předpoklady existují pro vznik dokonalého sovětského člověka, jakýsi bájný předobraz, ke kterému se měl každý člověk snažit přiblížit.

Celý institut byl velmi přísně střežen, na druhou stranu se do sovětských médií dostávaly četné zprávy o pokroku tamních vědců. Šlo však většinou o nekonkrétní a velmi obecné zprávy. Dodnes se mnoho neví o tom, jakým způsobem výzkum probíhal. Ví se jen, že byl prováděn podle metod německého neurobiologa Oscara Vogta. Mozek byl nejprve celý vyfotografován a následně rozřezán na mnoho menších kousků. Ty pak byly znovu vyfotografovány.

Nakonec byl mozek rozřezán na 30 tisíc miniaturních kousků. Ty pak byly zkoumány pod mikroskopem. Tato metoda byla nesmírně časově náročná a prošlo jí podle všeho jen velmi málo mozků. Byl mezi nimi i ten Leninův. Podle záznamů vážil 1340 g. To není mnoho, jiné mozky vážily i 1700 g. Vědce váha nepříjemně překvapila, dokonce kvůli tomu změnili definici „normálního mozku“, který podle nové stupnice vážil jen 1300–1400g (původně to bylo 1395–1400g). Bylo nemyslitelné, aby otec revoluce měl vědecky potvrzeno, že měl malý mozek.

Budova institutu byla uzavřena mezi lety 2003–2004. Od té doby zřejmě výzkum mozků nadaných jedinců v Rusku neprobíhá. Říká se, že v opuštěné budově se stále nacházejí kádě a lahve se vzorky mozků sovětských géniů. Mnoho urban explorerů se tuto legendu pokusilo ověřit, ale důkazy zatím nikdo nepřinesl. Kde se nyní nachází Leninův mozek i všechny další mozky, se neví.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu