Možná to není ze snímku úplně jasné, ale toto jsou zbytky velmi rozsáhlého opevněného sídla.

Možná to není ze snímku úplně jasné, ale toto jsou zbytky velmi rozsáhlého opevněného sídla. | zdroj: messagetoeagle.com


Proč někdo vybudoval před 6000 lety pevnost ve vyprahlé poušti?

TÉMATA: archeologie | jordánsko | nálezy | záhady

user-avatar

Tomáš Chalupa

12. 11. 2016 | 12:00

6000 let stará pevnost v Jordánsku stále trápí vědce, kteří neznají odpovědi na základní otázku. Proč nějaká vyspělá civilizace stavěla pevnost kdesi v odlehlé poušti, kde není vůbec nic?

Vlastně se ani neví, kdo tuto pevnost postavil. Podle objevených kanálů a přehrad byla Mezopotámie v té době místem, kde existovala vyspělá civilizace. Mnoho toho o ní však nevíme. Jaké podnebí vlastně v té době panovalo? Proč zrovna zde potřebovali vybudovat opevněné sídlo?

Z nálezů vyplývá, že v pevnosti fungoval velmi důmyslný systém rozvodu dešťové vody tak, aby zavlažovala zahrady i pole. Podle archeologů tehdejší obyvatelé schraňovali vodu v pórovitých horninách sopečného původu a nejspíš také kopali studny zvané vádí. To vše svědčí o tom, že zde existovala velmi pokročilá civilizace s mnoha technologickými a vědeckými znalostmi.

Čím se tito lidé živili? Podle všeho to byli pastevci ovcí a koz. Vedle toho se také věnovali výrobě látek a šití oděvů. Oblast Mezopotámie, tedy dnešního severního Iráku, byla svého času centrem textilní výroby, prvním místem na světě, kde se ve velkém vyráběl textil. Také zemědělství bylo na velmi vysoké úrovni. 

Hlavní otázka však zůstává nezodpovězena. Proč si tito lidé vybrali pro své sídlo zcela nehostinnou poušť? Všude jinde by se jim dařilo lépe. Vědci přiznávají, že nemají tušení. Jedno je jisté, z jejich pevnosti je nikdo nevypudil násilím. Jednoduše se je jednoho dne rozhodli opustit a odešli. Nikde nejsou žádné známky boje. Možná jim konečně došlo, že žít uprostřed pouště opravdu není nejlepší nápad, jak udržet dlouhodobě v chodu rozvinutou společnost.

user-avatar

Tomáš Chalupa

12. 11. 2016 | 12:00

Zavří­t reklamu