Kůra Měsíce obsahuje jen jeden minerál, vědci už vědí proč.

Kůra Měsíce obsahuje jen jeden minerál, vědci už vědí proč. | zdroj: messagetoeagle.com


Proč kůra Měsíce obsahuje jen jeden minerál? Vědci mají odpověď

TÉMATA: měsíc | vesmír

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 12. 2017 | 19:00

Měsíc vznikl v důsledku srážky zárodečné planety Země s planetou velikosti Marsu. Měsíc se odštěpil a další období byl jednou velkou žhnoucí koulí magmatu, než postupně vychladl a vytvořil si pevný povrch. Ten obsahuje pouze jeden minerál – plagioklas.

Plagioklas tvoří 98 procent povrchu Měsíce. Plagioklasy jsou nerosty z oddělení tektosilikátů, patří mezi živce. Vznikají krystalizací magmatu, k čemuž na Měsíci docházelo v masivním měřítku. Vědce dlouho mátlo, proč má Měsíc tak chudé spektrum minerálů.  

Vědci z univerzity v Texasu vytvořili malý model, který měl simulovat Měsíc v době, kdy byl pokryt žhnoucím magmatem a postupně vychládal. Vědci tak mohli spatřit, jak se tvořil povrch Měsíce. „Je fascinující vidět těleso velké jako Měsíc kompletně roztavené,“ říká Nick Dyggert z univerzity v Tennessee.

Vědci zjistili, že přítomnost pouze jednoho minerálu v krustě Měsíce ovšem nemá příčinu v onom masivním procesu krystalizace, ke kterému docházelo v zárodečném období Měsíce. Příčinou byl jiný jev. Kusy plagioklasu totiž původně pluly na hladině magmatického moře a zachytávaly do sebe další minerály, které nebyly čistými plagioklasy. Byly to jakési lapače ostatních minerálů vyskytujících se v magmatu. Jak magma krystalizovalo, vytvořilo prvotní krustu, přes kterou se ale postupem času vytvořila další vrstva, která už byla kompletně složená pouze z čistého plagioklasu. Takto to alespoň vědci čtou ze satelitních dat. Ostatní minerály jsou zachycené v původním plagioklasu hluboko pod první vrstvou měsíční kůry. A to je důvod, proč Měsíc má ve své kůře pouze jeden druh minerálu.

témata

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 12. 2017 | 19:00

Zavří­t reklamu