Meč byl pro Vikinga nejdůležitějším vlastnictvím.

Meč byl pro Vikinga nejdůležitějším vlastnictvím. | zdroj: ancientpages.com


Proč byly meče pro Vikingy tak důležité? Byly pro ně mnohem více než zbraň

TÉMATA: vikingové | meče | zbraně

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 10. 2017 | 09:15

Vikingský bojovník a jeho meč tvořily jednu entitu. Bojovník bez meče nebyl ničím, neměl svou čest a hrdost. To je jen část důvodů, proč byly meče pro dávné Vikingy mimořádně důležité.

Vikingské meče byly kvalitativně na zcela jiné úrovni než meče jiných národů středověku. Archeologové našli mnoho unikátních mečů, nad kterými kroutí hlavou i současní mistři kováři. Byly také nalezeny meče, které byly prokazatelně opravovány nebo znovu zkuty. To svědčí o tom, že Vikingové se svých mečů nechtěli vzdát. A měli k tomu mnoho důvodů.

Meč byl pro Vikinga vším. Byla to samozřejmě na prvním místě zbraň, ale byl to také statusový znak, který vypovídal mnohé o jeho nositeli. Byl to také mýtický zdroj síly, Vikingové věřili na kouzla a stejně tak věřili, že jejich vlastní síla pochází z jejich meče. Meč byl v neposlední řadě také šperk, vikingské meče byly často nádherně zdobené a poseté magickými runami.

V severské mytologii je na 100 mečů, které hrají v mýtech důležitou roli a mají svá vlastní jména. Stejně tak Vikingové pojmenovávali i své vlastní meče. Ztráta meče znamenala pro Vikiga osobní tragédii a katastrofu. Právě proto byl meč možná tou nejdůležitější věcí v životě Vikinga-bojovníka. Bez něj neměl nic, čest, hrdost ani sílu.

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 10. 2017 | 09:15

Zavří­t reklamu