Vratislav Janda (1913 – 1949) v hodnosti poručíka

Vratislav Janda (1913 – 1949) v hodnosti poručíka | zdroj: atlanka.net


Případ štábního kapitána Vratislava Jandy: Před popravou ho nezachránil ani stvořitel Spejbla a Hurvínka

TÉMATA: vojáci | odboj | komunismus | totalita | československo | zinscenované procesy | josef skupa

user-avatar

Václav Pokorný

4. 08. 2018 | 11:00

Násilný komunistický převrat v Československu v únoru 1948 předznamenal hrůzovládu vrahů a zbabělců. Gottwaldovi pohůnci se neštítili v zinscenovaných procesech vraždit i hrdinné protifašistické odbojáře. Jedním z nich byl štábní kapitán Vratislav Janda, kterého před popravou nezachránil ani přímluvný dopis národního umělce Josefa Skupy.

Vratislav Janda se narodil 1. srpna 1913 v Úžicích u Kralup nad Vltavou. Po obecné škole absolvoval reálné gymnázium a dva semestry lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1936 nastoupil vojenskou službu u 47. pěšího pluku v Mladé Boleslavi a rok později studoval na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Poté byl přidělen k 1. hraničářskému praporu "České družiny", kde působil jako velitel roty až do rozpuštění armády v roce 1939.

Za protektorátu pracoval jak adjunkt Okresního úřadu v Mnichově Hradišti, kde mimo jiné spravoval majetek rozpuštěného Sokola, a také vedl stejnojmenný biograf.

Věrný své vojenské přísaze se Janda zapojil do odbojové činnosti. Působil v odbojové organizaci ÚVOD a pomáhal také rodinám zatčených odbojářů. 26. října 1942 byl však zatčen gestapem a postupně vězněn v Mladé Boleslavi, Pankráci, Drážďanech a Ebrachu. V lednu 1944 byl Zemským soudem v Drážďanech odsouzen k 10 letům žaláře a ztrátě občanských práv a cti. V dubnu 1945 se mu podařilo uprchnout z vězení a přeběhnout k americké armádě. Do vlasti se pak vrátil v srpnu téhož roku.

Za svou odbojovou činnost obdržel Čs. válečný kříž 1939, Čs. medaili Za chrabrost před nepřítelem a Čs. medaili Za zásluhy II. stupně. Opět nastoupil do armády a již jako štábní kapitán velel rotě nejprve v Liberci, poté v Pelhřimově a Benešově. Přímluvný dopis Josefa Skupy

16. května 1949 byl Vratislav Janda státní bezpečností zatčen a obviněn z velezrady, které se měl dopustit svou účastí na přípravách ozbrojeného protikomunistického puče. Podle obžaloby byl velitelem sedmdesátičlenného ozbrojeného oddílu působícího v rámci rozsáhlého spiknutí. Na základě tohoto vykonstruovaného obvinění byl Janda zbaven vojenské hodnosti a odsouzen k trestu smrti. Poté jeho rodiče, snoubenka a lidé z Mnichova Hradiště prosili o zmírnění tohoto trestu. Z veřejně známých osobností se k nim přidal loutkoherec a duchovní otec Spejbla a Hurvínka Josef Skupa. Ten před Jandovou popravou zaslal nejvyšším státním představitelům dopis, ve kterém se za něj postavil a žádal zmírnění trestu smrti. Prezident Klement Gottwald však žádné z proseb nevyhověl a Vratislav Janda byl dne 5. listopadu 1949 v šest hodin ráno v pankrácké věznici popraven. Rodiče Vratislava Jandy tak přišli o své jediné dítě a Jandova snoubenka se nikdy neprovdala.

Uplynulo dlouhých 41 let, než byl Janda rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 19. září roku 1990 plně rehabilitován. In memoriam byl povýšen do hodnosti plukovníka a v sokolovně v Mnichově Hradišti mu byla odhalena pamětní deska.

Nechť je osud nevinně zavražděného Vratislava Jandy pro dnešní generace nejen poučením, ale hlavně výstrahou před zvůlí totalitních režimů.

user-avatar

Václav Pokorný

4. 08. 2018 | 11:00

Zavří­t reklamu