válkaČeskoslovenskoobjevy

Případ štábního kapitána Vratislava Jandy: Před popravou ho nezachránil ani stvořitel Spejbla a Hurvínka

Případ štábního kapitána Vratislava Jandy: Před popravou ho nezachránil ani stvořitel Spejbla a Hurvínka
Zdroj: atlanka.net

Násilný komunistický převrat v Československu v únoru 1948 předznamenal hrůzovládu vrahů a zbabělců. Gottwaldovi pohůnci se neštítili v zinscenovaných procesech vraždit i hrdinné protifašistické odbojáře. Jedním z nich byl štábní kapitán Vratislav Janda, kterého před popravou nezachránil ani přímluvný dopis národního umělce Josefa Skupy.

Václav Pokorný 4. srpna 2018

Vratislav Janda se narodil 1. srpna 1913 v Úžicích u Kralup nad Vltavou. Po obecné škole absolvoval reálné gymnázium a dva semestry lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1936 nastoupil vojenskou službu u 47. pěšího pluku v Mladé Boleslavi a rok později studoval na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Poté byl přidělen k 1. hraničářskému praporu „České družiny“, kde působil jako velitel roty až do rozpuštění armády v roce 1939.

Za protektorátu pracoval jak adjunkt Okresního úřadu v Mnichově Hradišti, kde mimo jiné spravoval majetek rozpuštěného Sokola, a také vedl stejnojmenný biograf.

Věrný své vojenské přísaze se Janda zapojil do odbojové činnosti. Působil v odbojové organizaci ÚVOD a pomáhal také rodinám zatčených odbojářů. 26. října 1942 byl však zatčen gestapem a postupně vězněn v Mladé Boleslavi, Pankráci, Drážďanech a Ebrachu. V lednu 1944 byl Zemským soudem v Drážďanech odsouzen k 10 letům žaláře a ztrátě občanských práv a cti. V dubnu 1945 se mu podařilo uprchnout z vězení a přeběhnout k americké armádě. Do vlasti se pak vrátil v srpnu téhož roku.

Za svou odbojovou činnost obdržel Čs. válečný kříž 1939, Čs. medaili Za chrabrost před nepřítelem a Čs. medaili Za zásluhy II. stupně. Opět nastoupil do armády a již jako štábní kapitán velel rotě nejprve v Liberci, poté v Pelhřimově a Benešově.

Přímluvný dopis Josefa Skupy

Přímluvný dopis Josefa Skupy

16. května 1949 byl Vratislav Janda státní bezpečností zatčen a obviněn z velezrady, které se měl dopustit svou účastí na přípravách ozbrojeného protikomunistického puče. Podle obžaloby byl velitelem sedmdesátičlenného ozbrojeného oddílu působícího v rámci rozsáhlého spiknutí. Na základě tohoto vykonstruovaného obvinění byl Janda zbaven vojenské hodnosti a odsouzen k trestu smrti. Poté jeho rodiče, snoubenka a lidé z Mnichova Hradiště prosili o zmírnění tohoto trestu. Z veřejně známých osobností se k nim přidal loutkoherec a duchovní otec Spejbla a Hurvínka Josef Skupa. Ten před Jandovou popravou zaslal nejvyšším státním představitelům dopis, ve kterém se za něj postavil a žádal zmírnění trestu smrti. Prezident Klement Gottwald však žádné z proseb nevyhověl a Vratislav Janda byl dne 5. listopadu 1949 v šest hodin ráno v pankrácké věznici popraven. Rodiče Vratislava Jandy tak přišli o své jediné dítě a Jandova snoubenka se nikdy neprovdala.

Uplynulo dlouhých 41 let, než byl Janda rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 19. září roku 1990 plně rehabilitován. In memoriam byl povýšen do hodnosti plukovníka a v sokolovně v Mnichově Hradišti mu byla odhalena pamětní deska.

Nechť je osud nevinně zavražděného Vratislava Jandy pro dnešní generace nejen poučením, ale hlavně výstrahou před zvůlí totalitních režimů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu