Yang Kyoungjong při zajetí americkými vojáky v červnu 1944

Yang Kyoungjong při zajetí americkými vojáky v červnu 1944 | zdroj: rarehistoricalphotos.com


Příběh Yang Kyoungjonga, vojáka, který sloužil za druhé světové války ve třech armádách

TÉMATA: druhá světová válka | fotografie | příběhy

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 11. 2017 | 14:00

Yang Kyoungjong byl Korejec, a od toho se odvíjí celý jeho příběh. Byl jediným známým vojákem, který bojoval ve třech různých armádách, navíc na opačných stranách barikády.

Yang Kyoungjong žil před válkou v Mandžusku, části Koreje, která byla okupována Japonskem. Nic bližšího se o jeho životě před válkou neví. V osmnácti letech byl násilím odveden Japonci do Kwantungské armády, která hlídala hranice se Sovětským svazem. V bitvě u Khalikhin Golu byl zajat Rudou armádou a společně s ostatními odeslán do pracovního tábora na Sibiř.

Jenže Rudá armáda zoufale potřebovala vojáky, aby čelili postupujícím nacistickým vojskům. Musela tak sáhnout i k zajatcům, a tak se Yang Kyoungjong ocitl během jednoho roku zase na frontě, tentokrát v sovětské uniformě. V té sloužil celý rok 1942, zúčastnil se mimo jiné i bitvy u Charkova. Jenže ta, jak známo, skončila velkou porážkou Sovětů, a tak se Kyoungjong podruhé ocitl v zajateckém táboře, tentokrát ovšem německém.

Němci si nebyli úplně jistí, jak vlastně přistupovat ke Korejcům. Nebyli to nepřátelští Sověti, naopak měli blízko ke spojeneckým Japoncům. Nakonec byl Kyoungjong společně s dalšími Korejci i příslušníky jiných národů naverbován do takzvaného Ostbatallionu, jako dobrovolník. Ostbatalliony byly malé jednotky vytvořené z národů, u kterých se Němci domnívali, že jsou jejich spojenci. Především to však byla nutnost, protože jak se válečné štěstí obracelo ke Třetí říši zády, i Němcům začali zoufale chybět vojáci.

Kyoungjong skončil jako příslušník 709. pěší divize, kterou Němci nasadili k obraně Atlantického valu při spojenecké invazi. Jak se ukázalo, nebyl to od nich zrovna šťastný tah, protože dobrovolníci z Ruska nebyli příliš ochotní bojovat kdesi daleko na západě proti Američanům, které za své nepřátele rozhodně nepovažovali.

I z toho důvodu se podařilo spojencům tento dobrovolnický prapor při invazi rychle porazit a jeho členy zajmout. Konkrétně to byli vojáci z 506 výsadkového regimentu, kteří hlásili, že zajali v boji mimo jiné i čtyři vojáky asijského původu. Kyoungjong skončil opět v zajateckém táboře, kde zůstal až do konce války. Pak mu bylo umožněno vrátit se domů, a tím jeho dlouhá vojenská anabáze plná zajetí a změn stran konečně skončila.

Kyoungjong emigroval po válce do Spojených států, kde se usadil v Cook County v Illinois. Zde také v roce 1992 zemřel. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 11. 2017 | 14:00

Zavří­t reklamu