válkaČeskoslovenskoobjevy

Příběh Yang Kyoungjonga, vojáka, který sloužil za druhé světové války ve třech armádách

Příběh Yang Kyoungjonga, vojáka, který sloužil za druhé světové války ve třech armádách
Zdroj: rarehistoricalphotos.com

Yang Kyoungjong byl Korejec, a od toho se odvíjí celý jeho příběh. Byl jediným známým vojákem, který bojoval ve třech různých armádách, navíc na opačných stranách barikády.

Tomáš Chalupa 15. listopadu 2017

Yang Kyoungjong žil před válkou v Mandžusku, části Koreje, která byla okupována Japonskem. Nic bližšího se o jeho životě před válkou neví. V osmnácti letech byl násilím odveden Japonci do Kwantungské armády, která hlídala hranice se Sovětským svazem. V bitvě u Khalikhin Golu byl zajat Rudou armádou a společně s ostatními odeslán do pracovního tábora na Sibiř.

Jenže Rudá armáda zoufale potřebovala vojáky, aby čelili postupujícím nacistickým vojskům. Musela tak sáhnout i k zajatcům, a tak se Yang Kyoungjong ocitl během jednoho roku zase na frontě, tentokrát v sovětské uniformě. V té sloužil celý rok 1942, zúčastnil se mimo jiné i bitvy u Charkova. Jenže ta, jak známo, skončila velkou porážkou Sovětů, a tak se Kyoungjong podruhé ocitl v zajateckém táboře, tentokrát ovšem německém.

Němci si nebyli úplně jistí, jak vlastně přistupovat ke Korejcům. Nebyli to nepřátelští Sověti, naopak měli blízko ke spojeneckým Japoncům. Nakonec byl Kyoungjong společně s dalšími Korejci i příslušníky jiných národů naverbován do takzvaného Ostbatallionu, jako dobrovolník. Ostbatalliony byly malé jednotky vytvořené z národů, u kterých se Němci domnívali, že jsou jejich spojenci. Především to však byla nutnost, protože jak se válečné štěstí obracelo ke Třetí říši zády, i Němcům začali zoufale chybět vojáci.

Kyoungjong skončil jako příslušník 709. pěší divize, kterou Němci nasadili k obraně Atlantického valu při spojenecké invazi. Jak se ukázalo, nebyl to od nich zrovna šťastný tah, protože dobrovolníci z Ruska nebyli příliš ochotní bojovat kdesi daleko na západě proti Američanům, které za své nepřátele rozhodně nepovažovali.

I z toho důvodu se podařilo spojencům tento dobrovolnický prapor při invazi rychle porazit a jeho členy zajmout. Konkrétně to byli vojáci z 506 výsadkového regimentu, kteří hlásili, že zajali v boji mimo jiné i čtyři vojáky asijského původu. Kyoungjong skončil opět v zajateckém táboře, kde zůstal až do konce války. Pak mu bylo umožněno vrátit se domů, a tím jeho dlouhá vojenská anabáze plná zajetí a změn stran konečně skončila.

Kyoungjong emigroval po válce do Spojených států, kde se usadil v Cook County v Illinois. Zde také v roce 1992 zemřel.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu