Morová maska, jakou používali tehdejší doktoři, se stala jedním ze symbolů moru

Morová maska, jakou používali tehdejší doktoři, se stala jedním ze symbolů moru | zdroj: ocasapiens-dweb.blogautore.repubblica.it


Přepišme historii, za černou smrt nemohou krysy

TÉMATA: mor | evropa | meidcína

user-avatar

Tomáš Chalupa

25. 01. 2020 | 11:00

Morové nákazy sužovaly Evropu od 14. do 18. století. Za příčinu se považovaly klimatické změny a především krysy, které byly přenašeči této smrtelné choroby. Vědci z Oslo nyní tvrdí, že vše bylo jinak. Za mor mohl jiný hlodavec, a přišel zdaleka!

Profesor Nils Christian Stenseth z univerzity v Oslo to říká jasně: „Pokud jsou naše výzkumy správné, musíme přepsat část lidské historie.“  Mor ve středověké Evropě nemají na svědomí tehdy všudypřítomné krysy, ale hlodavec zvaný pískomil.

Černá smrt, jak se moru přezdívalo, zabil miliony lidí po celém kontinentě. Lidé věřili, že je to dílo krys, ze kterých blechy přeskakují na dobytek i lidi. Mor se nekontrolovatelně šířil a neexistovaly metody, jak krysy vyhubit. Boj s morem byl nekonečný a téměř vždy marný.

„Počasí jako faktor, který hrál při šíření moru roli, jsme nakonec vyloučili. Prošli jsme celou škálu nejrůznějších klimatických vlivů a nenašli jsme jedinou spojitost mezi počasím a výskytem morové nákazy,“ tvrdí Stenseth.

Počasí ovšem přesto hrálo roli, jen nešlo o počasí v Evropě, ale v Asii. Tam díky specifickým klimatickým podmínkám docházelo k rozšíření moru u pískomilů. „Deštivá jara následovaná extrémně teplými léty způsobovala populační explozi u pískomilů ve střední Asii. Jen rok nebo dva po těchto populačních explozích docházelo k výskytu moru v evropských přístavních městech. Odtud se mor bleskově šířil na celý kontinent,“ vysvětluje Stenseth. Podle něj se mor dostával do Evropy nejen na lodích, ale mnohem častěji s kupeckými karavanami putujícími po Hedvábné stezce.

Pokud mají vědci pravdu, lidé ve středověku bojovali celou dobu proti špatnému nepříteli. Krysy za miliony mrtvých nemohly. Byli to pískomilové zavlečení do Evropy z Asie. Právě díky tomu se mor objevoval ve vlnách. Pokud by pocházel od krys, kterých byla Evropa plná, nákaza by byla prakticky kontinuální. Pískomilové se do Evropy dostávaly jen s karavanami a na lodích a k jejich přemnožení docházelo jen v určitých letech. V letech, které dnes nazýváme morové roky

user-avatar

Tomáš Chalupa

25. 01. 2020 | 11:00

Zavří­t reklamu