válkaČeskoslovenskoobjevy

Preparáty Antonína Holého pomáhají léčit miliony lidí na celém světě, Česku vydělaly miliardy

Preparáty Antonína Holého pomáhají léčit miliony lidí na celém světě, Česku vydělaly miliardy
Zdroj: Profimedia.cz
+ 4 fotky+ 5 fotek

Profesora Antonína Holého možná neznáte, ale 1 z 200 obyvatel naší planety se léčí jeho léky. Byl objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS, hepatitidy typu B či oparů. Za jeho patenty získala Česká republika (přesněji Akademie věd ČR) již dvacet miliard korun.

Václav Pokorný 29. října 2019

Profesor Antonín Holý (1936–2012) patřil k předním představitelům české vědy 20. a 21. století. Jeho oborem byla medicinální chemie. Jednalo se o velmi skromného, avšak významného muže, který se zasloužil o vynález zatím nejúčinnějšího léku proti AIDS, bez něhož by na světě umíraly stále stovky tisíc lidí. Dále vynalezl lék proti hepatitidě typu B, proti oparům a mnohé jiné přípravky. Kromě toho je v současné době testován zatím nejúčinnější přípravek proti rakovině lymfatických uzlin, jehož byl Holý vynálezcem.

Nejvýznamnějšími léčivy vyráběnými na základě licence původních objevů profesora Holého jsou Vistide (působící např. proti viru pásového oparu, viru pravých neštovic či proti virovému zánětu oční sliznice), schválený ve Spojených státech a v Evropské unii v roce 1996. Dále Viread (tenofovir), schválený v USA v roce 2001 pro léčení AIDS, který je v současné době nejúčinnějším dostupným lékem proti AIDS na světě. Následuje Hepsera schválená v roce 2003 jako lék proti virové hepatitidě B a o rok později kombinace preparátu Viread s emtricitabinem pod názvem Truvada pro léčení AIDS. Ta byla v USA schválena v roce 2004.

O dva roky později uzavřela americká farmaceutická firma Gilead Sciences s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR smlouvu zřizující nové společné výzkumné centrum, které se zaměřilo na vývoj nových preparátů. Firma rovněž věnovala ústavu ročně 1 100 000 dolarů na výzkum nových léků, z čehož částka 200 000 dolarů byla určena výhradně pro Antonína Holého.

Za licenční poplatky a patenty, které jsou výsledkem práce Antonína Holého a jeho týmu, získal ÚOCHB od společnosti Gilead již 20 miliard korun. Dnes je tento ústav jednou z nejprestižnějších vědeckých institucí nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku.

Závěrem lze jen konstatovat, že je velikou škodou, že profesor Antonín Holý, který byl autorem 500 vědeckých prací a 60 patentů v oblasti medicinální chemie, nezískal za svého života Nobelovu cenu za medicínu, na kterou jej Akademie věd ČR opakovaně navrhovala.

Další články

Zavří­t reklamu