válkaČeskoslovenskoobjevy

Přepadení celnice v Habarticích: Češi se ubránili sedminásobné přesile Němců!

Přepadení celnice v Habarticích: Češi se ubránili sedminásobné přesile Němců!
Zdroj: Vojenský historický ústav
+ 1 fotka+ 2 fotky

Přepadení celnice v Habarticích, hraniční obci ve Frýdlantském výběžku na severu tehdejšího Československa, byla teroristická akce provedená v ranních hodinách dne 21. září 1938 příslušníky sudetoněmeckého Freikorpsu. 18 statečných českých mužů bojovalo o budovu celnice s přesilou 120 fanatických stoupenců Hitlera. Po tříhodinové bitvě byli nacističtí vetřelci po velkých ztrátách donuceni k ústupu.

Václav Pokorný 20. září 2018

Jeden z nejsevernějších koutů České republiky, frýdlantský výběžek, byl svou polohou a národnostním složením předurčen, aby jako ideální místo posloužil Sudetoněmecké straně a Freikorpsu v roce 1938 k eskalaci napětí a teroru v této oblasti vůči složkám státní správy.

Signálem pro začátek sudetoněmeckého povstání byl projev Adolfa Hitlera o utlačování německé menšiny v Československu, pronesený 12. září 1938 na sjezdu Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) v Norimberku.

V následujících dnech pak sudetoněmecký Freikorps udeřil na mnoha místech českého pohraničí a jedním z nich byla i celnice v obci Habartice ve Frýdlantském výběžku.

20. září zpozorovali muži z bezpečnostního družstva Stráže obrany státu (SOS) č. 126, kteří sídlili v budově habartické celnice, pohyb německých jednotek 71. pěšího pluku z Görlitzu směrem k československé hranici. 18 členům tohoto družstva velel vrchní respicient Kuběnka.

Mužstvo se začalo v celnici připravovat na možné střetnutí. Dveře a okna opevnili pytli s pískem a postavili hlídky. Večer zhaslo světlo v německém Seidenbergu (dnes polském Zawidówu), ale také v Habarticích, kam dodávala proud elektrárna z Německé říše.

Kolem 22. hodiny hlídky zjistily příjezd několika nákladních automobilů na náměstí v Seidenbergu. Z náklaďáků seskákali muži, kteří dále přecházeli do továrny v blízkosti hranice. Hlídka na hranici

Druhý den ráno kolem půl čtvrté zpozoroval hlídkující Ladislav Krásný muže v přilbách, jak přebíhají po mostě stojícím u hraničního přechodu. Reakcí na jeho výzvy „stůj!“ a „halt!“ byly výstřely z pušek. Strážný spolu s dalšími členy SOS, kteří byli venku, ustoupili do budovy. Poté Freikorps zaútočil na budovu celnice. Celkem byly provedeny čtyři útoky ve vlnách, po asi 3 až 40 mužích. Němci použili i granáty a dynamit. Obránci se úspěšně bránili střelbou z pušek a házením granátů, kterých vrhli na nepřítele 36.

Družstvu se podařilo telefonicky zavolat pro posilu do Liberce. Asi za tři hodiny se posila deseti vojáků z liberecké posádky přiblížila nákladním automobilem k Habarticím. Ještě před obcí se dostali do kulometné palby vedené od německé hranice a k celnici se museli začít plížit příkopem silnice. Když se tam kolem šesté hodiny ráno dostali, byly již jednotky Freikorpsu na ústupu. S sebou si odtáhly tři mrtvé a šestnáct raněných.

Obránci měli čtyři zraněné. Nejhůře dopadl dozorce Ladislav Krásný, který přišel o zrak. Nepomohla mu ani operace, kterou později podstoupil v Praze. Aby obránci dokázali svou statečnost a neohroženost, zahráli si před zraky Němců ten den odpoledne volejbalové utkání. Někteří se zkrvavenými obvazy na hlavách!

Související články

Další články

Zavří­t reklamu