Ledovců v Rossově moři se globální oteplování netýká.

Ledovců v Rossově moři se globální oteplování netýká. | zdroj: messagetoeagle.com


Překvapivý objev: Globální oteplování se některých ledovců netýká

TÉMATA: ledovce | antarktida | globální oteplování

user-avatar

Tomáš Chalupa

24. 08. 2017 | 08:45

Už delší dobu se v souvislosti s globálním oteplováním tvrdí, že bude mít za následek tání ledovců. V Antarktidě nedávno došlo k odlomení ohromného ledovce Larsen C, což tuto teorii jen potvrdilo. Ovšem vědci zjistili, že jsou jiné oblasti a ledovce, které nejsou globálním oteplováním vůbec dotčeny.

Konkrétně jde o ledovce v antarktickém Rossově moři. Podle vědců u ledovců v této oblasti nebyly pozorovány vůbec žádné známky narušení nebo tání, a to dlouhodobě. Vědci prozkoumali 34 ledovců v Rossově moři pomocí analýzy satelitních snímků. A zjistili, že padesát let se s nimi nic zásadního neděje. I starší studie z roku 1995 potvrzovala toto zjištění. 

Rossovo moře je přitom důležité nejen pro tvorbu ledovců, ale jde také o unikátní ekosystém, jehož poškození by mělo vážné důsledky. Vědci zatím neví, proč zrovna tato oblast není postižena tím, čím trpí jiné části Antarktidy, tedy rychlým táním a odlamováním ledovcových ker. Antarktida je momentálně nejrychlejí se oteplujícím místem na planetě. Změny teploty na tomto kontinentu jsou podle vědců závažné, Rossova moře se to ale zatím z nějakého důvodu netýká. Vědci se budou v dalších výzkumech snažit tuto anomálii vysvětlit.

user-avatar

Tomáš Chalupa

24. 08. 2017 | 08:45

Zavří­t reklamu